24. Matka Najvyššia

```

Duše sa dotýkajúce oči zlatej Blaženosti

všade vôkol vládnu najvyššie —

náš slepý utajený sen

zachytí Svojím všetko odpúšťajúcim Pohľadom.

Roztrhnutý a zničený je závoj nášho ega.

Pod Úsmevom jej Milosti

rýchlo rozkvitá tvár našej odovzdanosti.

Ona pripravuje cestu k večnému životu. ```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf