25. Ó, Svetlo Najvyššieho

```

Ó, Krása, ktorá nemá páru, ó Milovaný,

zapáľ oheň krásy a nádhery

v mojom srdci.

Tým, že Ťa milujem, budem večne krásny.

Nech ničivý tanec Pána Šivu

rozdrví všetky putá konečného.

Nech ma Svetlo Najvyššieho zaplaví,

moje srdce, moje srdce, moje všetko.

Pretože miluje Nekonečnosť,

srdce temnoty plače

po úsvite Svetla.

Ó Nekonečný Život, daj mi večný hlad,

plač ašpirácie.

Najmenšia kvapka stratí zmysel svojej existencie

v srdci nesmierneho oceánu.

V ohni a vzduchu Tvoj Život Ducha uvidím.

Ó, Krása, ó Zlatá Krása,

ó, Svetlo Najvyššieho! ```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf