27. Už nikdy to isté

```

Už nikdy ten istý,

stratený mier som obnovil.

Už nikdy ten istý.

Už nikdy tú istú,

stratenú radosť som znova získal.

Už nikdy tú istú.

Už nikdy tá istá,

stratená sila je znovu zrodená.

Už nikdy tá istá.

```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf