29. Ó Ptáku Světla

```

Jedna myšlenka, jedna melodie, jedna ozvěna -

kdo mě to volá znovu a znovu?

Nevím, kde jsem.

Nevím, kam půjdu.

V temném zapomnění

sebe kupuji, sebe prodávám.

Vše rozbíjím, znovu vše stavím.

Vše, doufám, bude mé, jen mé.

Běda, mé srdce je zahaleno

temnou a divokou nocí zničení.

Ó Ptáku Světla, ó Ptáku Světla,

se svými planoucími a plynoucími plameny

vstup znovu do mého srdce.

Voláš mě, abych vystoupal vzhůru

a letěl do nebe.

Jak ale mohu?

Mé srdce je uvězněné

v dusícím se dechu maličké místnosti.

Ó Ptáku Světla, ó Ptáku Světla,

ó Ptáku Světla Nejvyššího,

ve mně, modlím se, nezanechej ani stín temnoty.

```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf