31. Otvorené pozvanie

```

Každá duša je zvláštna stránka

v dokonalej knihe Osudu.

Každá modlitba je tiché zaklopanie

na Božie vnútorné Dvere.

Každá myšlienka bude neochvejne žiť

v Pravde, nepoznajúc pád.

Boh Sám nás prichádza privítať.

Zasľúbená Zem je pre všetkých. ```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf