33. Štyri oči

```

Božie Slzy sú

v pochybujúcich očiach.

Božia Nádej je

v ašpirujúcich očiach.

Boží Úsmev je

v podmanivých očiach.

Ale Boh je

vo všetko dávajúcich očiach. ```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf