43. Manželství

```

Co je to manželství?

Úsměv lásky,

který dovoluje dvěma duším,

aby se vznášely.

Co je to manželství?

Prokletí noci,

přetahovaná

bez úniku ke Světlu.

Co je to manželství?

Pravé Boží naplnění —

v Tichu a Síle

dochází k naplnění Jeho Vize. ```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf