46. Kde sa stretneme

```

Ó Pane, môj Majster-Láska, ako sme ďaleko,

ako ďaleko od tichého objatia extázy?

Moje srdce je ťažké od bezssenných vzdychov a bolestí;

Viem, moje krvácajúce vnútro je miestom,

kde sa stretneme.

```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf