47. Odhalenie

```

Moje srdce už nebude vzdychať a plakať.

Moje dni a noci sa rozplynú v Božom Svetle.

Nad ťažkou prácou života, moja duša

je ohnivý vták, lietajúci v Nekonečnosti.

Spoznal som Jediného a Jeho tajnú Hru

a prešiel som cez more sna nevedomosti.

V súzvuku s Ním sa hrám a spievam;

mám zlaté Oko Najvyššieho.

Napil som sa zhlboka Nesmrteľnosti.

Som koreňom aj vetvami nesmiernej rozsiahlosti.

Spoznal som a uvedomil som si svoju Podobu.

Najvyšší a ja sme jedným, všetko vydržíme. ```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf