49. Bol taký čas

```

Bol taký čas, keď som sa potkýnal a potkýnal,

ale teraz len stúpam a stúpam vyššie

a ešte vyššie, za nekonečné Za môjho Cieľa,

a napriek tomu môj Kapitán prikazuje:

„Choď ďalej, choď ďalej!“

```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf