5. Ďalší deň

```

Ďalší deň, ďalší deň,

môj Pán Najvyšší je ďaleko.

Ďalší deň, moje srdce môže byť

všetko dávajúcim dychom stromu trpezlivosti.

Ďalší deň, môj život dokáže nasýtiť

môj dušeplný svet svojou naliehavou potrebou.

Ďalší deň, túžim počuť

Boží Hlas Svetla a cítiť Ho blízko.

Ďalší deň, ďalší deň,

moje slzy dosiahnu Jeho modro-zlatý Lúč.

Ďalší deň, ďalší deň,

a potom už nikdy viac bahno mojej nevedomosti.

Ďalší deň, budem Božou Láskou

vo vnútri, navonok, dolu, hore. ```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf