69. Viera a pochybnosť

```

Ó, čo je viera a čo je pochybnosť?

Viera je slnko života za hrobom.

Pochybnosť je prehratá bitka vo vnútri, navonok.

Pochybovač kričí: „Mňa nikto nemôže zachrániť.“ ```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf