73. Môj Otec a Syn

```

Ó, Najvyšší, môj Otec a Syn,

teraz, keď sme sa my dvaja zjednotili

a jeden druhého navzájom získali,

všetko je už urobené. ```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf