84. Myšlienka

```

Myšlienka je most

medzi Nebom a peklom.

Myšlienka je sila,

nekonečné magické kúzlo.

Myšlienka je nástroj,

ktorý máme používať v ľudskom živote.

Jej darom je úsmev,

jej triumfom je nôž múdrosti.

Čin je ovocie

vznešenej a úbohej myšlienky,

aby sme dokázali otvoriť a zatvoriť

Dvere Súcitu nášho Boha. ```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf