87. Zlatá flétna

```

Moře Míru a Radosti a Světla

daleko za mým dosažením, já vím.

Prudká bouře vzlykající noci

ve mně nachází místo k zuření a řádění.

Pláču osamocen, ale všechno je marné;

jsem bezmocný, země nelaskavá,

která mocná duše se mnou může sdílet mou bolest?

Nacházím jen oštěp smrti.

Jsem vorem na moři Času,

má vesla mi uplavala.

Jak mohu mít naději, že dosáhnu končin

Božího věčného dne?

Však naslouchej!

Slyším Tvou zlatou Flétnu,

její tóny snáší Vrchol dolů.

Nyní jsem zachráněn, ó Absolutní!

Odešla smrt, odešlo temné mračení noci.

```

From:Sri Chinmoy,Má flétna, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mf