28. dubna

```

Dokonalá poctivost a naprostá jistota mohou být nejsnadněji a nejúčinněji spřaženy, jestliže srdce aspiranta učiní pouze jedinou volbu a tou volbou je Bůh Otec, Bůh Matka a Bůh Přítel.

```

From:Sri Chinmoy,Meditace: potrava pro duši, Sri Chinmoy Centrum, 1998
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mfs