30. června

```

Někdo řekl: „Myšlenky některých lidí potřebují umýt více než jejich těla.“

Autor je skutečným čtenářem myšlenek.

Ukradl tajemství, ale ne posvátnou zkušenost duchovních učitelů.

Duchovní učitelé smývají špínu druhých, ne proto, že by cítili, že jsou velcí a šlechetní, ale proto, že jejich láska k druhým je s nimi činí úplně a neoddělitelně jedním.

```

From:Sri Chinmoy,Meditace: potrava pro duši, Sri Chinmoy Centrum, 1998
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mfs