8. července

```

Nebezpečí bezelstnosti jsou také ničivá.

Ve svém neustálém prožitku duše dokážu zabít a zabiji všechna nebezpečí. ```

From:Sri Chinmoy,Meditace: potrava pro duši, Sri Chinmoy Centrum, 1998
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mfs