18. září

```

Individualitu mi dal Bůh v okamžiku mého narození.

Osobnost dám já Jemu v okamžiku své smrti. ```

From:Sri Chinmoy,Meditace: potrava pro duši, Sri Chinmoy Centrum, 1998
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mfs