27. září

```

Má hrdost na Boha je ospravedlnitelná,

protože jsem jeho věrné dítě.

Má hrdost na nevědomost je omluvitelná,

protože můj život je nevědomou a neosvícenou nevinností.

Ale nemohu očekávat, že budu omlouván provždy.

```

From:Sri Chinmoy,Meditace: potrava pro duši, Sri Chinmoy Centrum, 1998
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mfs