4. ledna

```

Život a smrt.

Toto jsou dvě Požehnání, které jsem dostal od Boha.

Život mě inspiruje, abych si uvědomil nejvyšší Pravdu.

Smrt chce, abych se probudil a pospíšil si. ```

From:Sri Chinmoy,Meditace: potrava pro duši, Sri Chinmoy Centrum, 1998
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mfs