5. ledna

```

Bůh mi sdělil nejšťastnější novinku, že mě miluje, i když se nezajímám o to, abych Jej miloval.

Sdělil jsem Bohu nejohromnější novinku, že na Něj myslím, ačkoliv na mě stále myslí nevědomost. ```

From:Sri Chinmoy,Meditace: potrava pro duši, Sri Chinmoy Centrum, 1998
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mfs