6. ledna

```

Co dokážu dělat.

Ačkoliv jsem nicotnější než hmyz,

odvažuji se kritizovat Boha Všemohoucího.

Co dokážu dělat.

Ačkoliv jsem Jeho dítětem lásky,

odvažuji se na Něj zapomínat a nevšímat si Ho.

Co nedokážu dělat.

Ačkoliv jsem člověk,

nedokážu žít pravý lidský život.

Co nedokážu dělat.

Ačkoliv prosazuji svou existenci na zemi,

nevím, kdo jsem a proč tu jsem. ```

From:Sri Chinmoy,Meditace: potrava pro duši, Sri Chinmoy Centrum, 1998
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mfs