Jestliže opravdu nevím, co přesně při meditaci děláte, jak mám zlepšit svou meditaci?

Sri Chinmoy: Můžete začít tím, že budete mít dobré myšlenky: „Chci být duchovnějším, chci víc milovat Boha, chci existovat jen pro Něj.“ Dovolte, aby tyto představy ve vás rostly. Začněte s jednou nebo se dvěma představami: „Dnes budu absolutně čistý. Nedovolím, aby do mě vstoupila jakákoliv špatná myšlenka. Dovolím jen, aby do mě vstoupil mír.“ Když v sobě necháte růst jednu božskou myšlenku, uvidíte, že se vaše vědomí okamžitě změní k lepšímu.

Nejlepší je se sjednotit s vědomím Mistra, ale když je to pro vás obtížné, začněte s božskými myšlenkami: „Dnes chci cítit, že jsem skutečně dítětem Boha.“ To nebude jen pouhý pocit, ale pravá skutečnost. Představte si, jak Panna Marie drží dítě, Krista. Ciťte, že vás Božská Matka drží v náručí jako dítě. Poté se snažte cítit: „Opravdu chci mít světlo moudrosti. Chci kráčet se svým Otcem. Kamkoli půjde, půjdu s Ním. Získám od Něj světlo.“

Někteří lidé nemají takovéto představy. Tvořivé myšlenky a nápady nepřichází. Je zde prostě vakuum. Můžete se zeptat, co je lepší – mít v mysli mnoho hloupých poselství, anebo nemít poselství vůbec žádná. Ale existuje také negativní, nevědomý způsob meditace, v němž není žádný život — toto není tichá mysl. Není plodná. Ve skutečné meditaci je mysl tichá, ale zároveň je vědomá.

From:Sri Chinmoy,Meditace: záruka Božího Požehnání, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mgb