Je možné vynést do popředí při práci ve vnějším světě meditativní vědomí?

Sri Chinmoy: Musíte vědět, jak daleko už jste na cestě duchovnosti došli. Chcete-li být zpěvákem, nemůžete se stát dobrým zpěvákem okamžitě. Také tanečníkovi trvá, než se naučí provádět všechny kroky ve správném pořadí. Nakonec se ale tanečník i zpěvák stanou odborníky. Pak mohou provádět mnoho věcí najednou. Když lékař operuje, obyčejný člověk by s údivem sledoval, na kolik věcí najednou se dokáže soustředit. Když se teprve učíte řídit, jste nervózní. Jakmile je z vás ale zkušený řidič, můžete se dívat na jednu i na druhou stranu, a vše máte pod dokonalou kontrolou.

Jak si takovýto typ schopnosti vypěstujeme? Na začátku je to nemožné. Jestliže někdo říká, že dnes vstoupil do duchovního života a už dnes to dokáže, buďte si jisti, že obelhává sám sebe. Tato schopnost je však jako sval. Když cvičíte, vaše svaly rostou. To stejné platí v duchovním životě – jestliže každý den cvičíte meditaci pravidelně, oddaně a oduševněle, tyto vnitřní schopnosti si určitě rozvinete. Poté, až budete v kanceláři, až budete ve škole nebo někde s přáteli, budete vnímat vnitřní přítomnost, která vás vede. I když budete mluvit o pozemských, obyčejných věcech, neztratíte vnitřní bohatství, které jste během meditace nashromáždili.

Na začátku hledající začíná možná s pěti minutami meditace brzy ráno. Pak přijde den, kdy dokáže sedět a meditovat půl hodiny, potom hodinu, pak dvě hodiny; a dokáže mít dobrou meditaci častěji, nejen výjimečně. Někteří lidé sedí, ale vůbec nemeditují. Jestliže ale někdo dokáže meditovat dvě nebo tři hodiny v kuse s dokonalým klidem, aniž by ztratil mentální rovnováhu, přirozeně udělal ve své vnitřní síle, vnitřní schopnosti a vnitřním světle určitý pokrok. Vše záleží na dosažení člověka. Věci, kterých skutečně v duchovním životě dosáhl, může používat. Když mám peníze, mohu vám je dát, pokud budu chtít. Když ale peníze nemám, ani přes nejlepší snahu vám je nebudu schopen dát. Vnitřní síla, vnitřní světlo a všechny božské vlastnosti jsou uvnitř vás. Vaše vnitřní bytost je nashromáždila. Teď je tyto vlastnosti potřeba vynést do popředí.

Musíme chodit do práce, musíme chodit do kanceláře nebo do školy. Vaše přednášky nemusí být vůbec duchovní. Ostatní se snaží vytvářet problémy – snaží se vás vědomě nebo nevědomě ovlivňovat. Stáváte se obětí jejich neúprosného chování a pak jste zcela ztraceni. Jestliže vás ale vnitřní bytost bude zásobovat vaším vlastním vnitřním mírem a radostí, dokážete jejich nebožské chování spolknout. Budete odpovídat na otázky učitele nebo budete hovořit se šéfem, avšak uvnitř budete cítit přítomnost vaší vlastní vnitřní bytosti, která vám pomáhala, když jste brzy ráno meditovali. Budete vnímat její přítomnost jako božské dítě uvnitř.

From:Sri Chinmoy,Meditace: záruka Božího Požehnání, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mgb