Jak můžeme vědět, na jaké úrovni vědomí jsme během meditace? Existuje nějaký limit úrovně, které můžeme dosáhnout?

Sri Chinmoy: Hledající si dokáže uvědomovat úrovně vědomí jedině tehdy, stojí-li na samém pokraji realizace nebo když už realizoval. Běžný aspirant nedokáže vědět, na které úrovni vědomí se během meditace nachází. Může být zmatený. Může být v určitém světě nebo na určité úrovni vědomí, ale nebude vědět, která úroveň vědomí to je.

Existuje sedm vyšších světů a sedm nižších světů. Duchovní Mistr může být snadno ve všech těchto čtrnácti světech současně a vidět, co se ve všech světech najednou odehrává. I aspirant může být v určitém okamžiku ve dvou, třech, čtyřech nebo pěti světech současně, ale nedokáže poznat, které světy to jsou. Jen ten, kdo je v duchovním životě pokročilý, ten, kdo se zrovna chystá vystoupit na nejvyšší příčku duchovního žebříku, dokáže snadno vidět, na jaké úrovni vědomí se během své meditace nachází. Pro realizované duše je to velmi snadné.

Není žádné omezení úrovní, kterých můžeme dosáhnout. Váš duchovní Mistr vám dokáže říci, ze které úrovně určitý zážitek přichází. Řekne-li vám, že určitý zážitek přichází z vitálního světa či mentálního světa, až v budoucnu budete mít podobný zážitek, budete schopni rozpoznat, že přichází z tohoto světa.

From:Sri Chinmoy,Meditace: povinnost Boha a krása člověka, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mgd