Co je nejvyšší meditace?

Sri Chinmoy: Nejvyšší meditace je, když nemáte vůbec žádné myšlenky. Právě teď, když meditujeme, jsme oběťmi mnoha myšlenek — nebožských, ošklivých, zlých myšlenek. Jindy při meditaci dostaneme docela dobré, božské, naplňující a osvěcující myšlenky. Toto je vyšší stav. Ale když jsme v Nejvyšším, nebudou tam existovat žádné myšlenky, dobré ani špatné. Bude tam jen Světlo. Ve Světle jdou vize a skutečnost spolu. V tomto okamžiku vy sedíte tam a já stojím tady. Vy jste skutečnost, já jsem vize. Abych viděl, že jste skutečný, musím se na vás podívat. Abych věděl, že jste skutečný, musím do vás vstoupit. Ale když jsme v nejvyšší meditaci, tehdy to tak není. Skutečnost a vize jsou spolu. Kde jste vy, musím být i já. Kde jsem já, musíte být i vy, protože jsme jedním. Proto v nejvyšší meditaci nepotřebujeme myšlenky ani představy. Když do nás teď vstoupí myšlenka, dáme jí formu. Pak pochopíme, o co jde nebo o čem mluvíme. Ale když vidíte Pravdu, když vidíte, že ten, kdo poznává a věc, která má být poznána, jsou spolu, potom tam není žádná myšlenka. Toto je nejvyšší druh meditace.

From:Sri Chinmoy,Meditace: povinnost Boha a krása člověka, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mgd