83.

```

Co dělá mé srdce?

Mé srdce oddaně staví

chrám lásky, soucitu a moudrosti mé duše.

```

From:Sri Chinmoy,Chrám mého srdce, Madal Bal, 2004
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mht