85.

```

Bůh si přeje,

abych měl chrám čistoty ve své mysli,

a ne ve svém srdci.

Proč?

Protože ve svém srdci

chrám čistoty už mám. ```

From:Sri Chinmoy,Chrám mého srdce, Madal Bal, 2004
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mht