88.

```

Bůh žádá mé vděčné srdce,

aby bylo sběratelem písní odevzdání

chrámu srdce.

```

From:Sri Chinmoy,Chrám mého srdce, Madal Bal, 2004
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mht