Ve chvíli ...

```

Ve chvíli

kdy Boha těším

Božím vlastním Způsobem,

říkám Mu: „Můj Pane,

nepotřebuji dokonce

ani Tvou nekonečnou Blaženost.

Potřebuji pouze

tvůj stálý Příkaz.“ ```

From:Sri Chinmoy,Ve chvíli, kdy Boha těším Božím vlastním Způsobem, (knižně nevydáno), 2009
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mip