Ve chvíli ...

```

Ve chvíli

kdy Boha těším

Božím vlastním Způsobem,

libuji si v Božím

míruplném Srdci a

blaženém Objetí. ```

From:Sri Chinmoy,Ve chvíli, kdy Boha těším Božím vlastním Způsobem, (knižně nevydáno), 2009
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mip