14.

Co si přeješ?

Přeji si ticho.

Medituj na rozlehlost moře.

Medituj na bezradnost noci.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Madal Bal, 2004
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mo