31.

Co si přeješ?

Přeji si vnější sílu.

Medituj na pevnou zeď.

Medituj na zápasníka.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Madal Bal, 2004
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mo