5.

Co si přeješ?

Přeji si krásu.

Medituj na stoupající plameny svíčky.

Medituj na smějící se dítě.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Madal Bal, 2004
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mo