58.

Co si přeješ?

Přeji si veselost.

Medituj na dítě, které si jen tak hraje na bubny.

Medituj na dětské hřiště.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Madal Bal, 2004
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mo