68.

Co si přeješ?

Přeji si přátelství.

Medituj na milující květinu v soucitné zahradě.

Medituj na jednotu lodi a řeky.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Madal Bal, 2004
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mo