69.

Co si přeješ?

Přeji si jasnost.

Medituj na čistotu své mysli.

Medituj na otevřenost svého milujícího srdce.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Madal Bal, 2004
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mo