77.

Co si přeješ?

Přeji si vnitřní bohatství.

Medituj na čistotu svého vlastního srdce.

Medituj na neustálou ochotu pomáhat druhým.

From:Sri Chinmoy,Medituj na, Madal Bal, 2004
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mo