3. února 2000

```

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

Jsou zde určité věci,

které mě tak hluboce zraňují.

Jak to, že se jich nechci

vzdát okamžitě?

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší!

```

3. února 2000, 7:10 ráno, před použitím sedacího obouručního stroje do 63,50 kg, souběžné zvednutí pažemi

From:Sri Chinmoy,Mé ranní modlitby k tělu a duši, část 12, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mp_12