Zázračný zpěvák

Byl jednou jeden zpěvák, který když zpíval, každého uspal. Jakmile začal zpívat, jeho posluchači usnuli. Probudili se až o hodiny později, když síla jeho zpěvu vyprchala.

Někteří říkali, že je tak úžasný zpěvák, že uspí duši každého. Jiní naopak tvrdili, že je tak hrozný zpěvák, že lidé raději usnou, než aby ho poslouchali. A tak na něj existovaly dva názory. Jedni jeho talent hluboce oceňovali a druzí ho ani v nejmenším neuznávali. Všichni si ho však chodili poslechnout.

Jednoho dne za ním přišli dva lupiči a řekli mu: „Jsi tak veliký zpěvák. Chceme si tě najmout. Budeš zpívat na určitém místě, když ti dáme spoustu peněz?“

„Samozřejmě,“ souhlasil zpěvák. „Když mi zaplatíte, budu zpívat. Sice vám příliš nevěřím, ale pokud mi dáte peníze předem, potom s vámi půjdu, kamkoli budete chtít.“

Lupiči dali zpěvákovi slíbenou sumu peněz a vyzvali ho, aby šel s nimi. Přivedli ho před malou banku a požádali ho, aby tam zpíval. Byl večer a banku hlídal jen jediný strážce. Jakmile začal zpěvák zpívat, strážce usnul. Oba lupiči potom vešli do banky a začali krást všechny peníze.

Po chvíli přestal zpěvák zpívat, protože strážce usnul. Řekl si: „Není tady nikdo, kdo by poslouchal. Tenhle člověk nemá mou hudbu rád.“

Čekal dlouho, než lupiči vyjdou z banky. Nakonec vešel dovnitř a řekl jim: „Své peníze jsem už dostal. Odcházím.“

„Běž napřed,“ řekli mu lupiči, zatímco si nacpávali kapsy, a vřele mu děkovali.

Jak se však zpěvák už už chystal odejít, znenadání dostal inspiraci zpívat. Oba lupiči okamžitě usnuli. Mezitím se probudil strážce, který spal venku, protože nebyl v doslechu zpěvu.

Když uviděl zpěváka vycházet z banky, zeptal se ho: „Co jste dělal v bance? Co se tam děje?“

„Nevím,“ odpověděl zpěvák a utekl.

Když strážce vešel dovnitř, našel dva spící lupiče a chytil je.

From:Sri Chinmoy,Je tvá mysl připravena plakat? Je tvé srdce připraveno se smát? Část 3, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mrc_3