Je součástí vaší meditace dodržování nějaké diety? Je například třeba být vegetariánem, abychom mohli následovat duchovní život?

Sri Chinmoy: Vegetariánská strava hraje v duchovním životě nanejvýš důležitou roli. V životě aspiranta je nanejvýš důležitá čistota. Tuto čistotu musíme vnést do těla, vitálna a mysli. Když jíme maso a ryby, vchází do nás agresivní zvířecí vědomí. Naše nervy se stávají pobouřené a neklidné, a to nás může v naší meditaci rušit. Ale mírné vlastnosti ovoce a zeleniny nám pomáhají ve vnitřním i ve vnějším životě dosáhnout vlastností sladkosti, jemnosti, prostoty a čistoty. Jestliže jsme vegetariáni, pomáhá to celé naší vnitřní bytosti posílit svou vlastní existenci. Uvnitř se modlíme a meditujeme; navenek nám pomáhá také jídlo, které získáváme od Matky Země, a které nám dává nejenom energii, ale také aspiraci.

V některých částech světa je mimořádně chladno a lidé, kteří tam žijí, si uvědomují, že nemohou jíst pouze zeleninu. Co mohou dělat? Musí jíst také maso. Nebo jsou někteří upřímní hledající, jejichž fyzická konstituce je velmi slabá. Od počátku svého života jedli maso a vytvořili si takový návyk — lze říct takový špatný návyk — že bez masa nevydrží ani jeden den. Na jedné straně mají upřímnou aspiraci, ale na druhé straně se jejich tělo bouří. V takových případech by tito aspiranti měli také jíst maso.

Mnoho hledajících došlo k závěru, že vegetarián může v duchovním životě dělat rychlejší pokrok. Současně s vegetariánskou stravou se však musí modlit a meditovat. Miliony lidí na zemi jsou vegetariáni, ale na zemi nejsou v žádném případě miliony duší, které realizovaly Boha. V Indii mají vdovy zakázáno jíst maso. Přesto se navzdory své nejhlubší lásce a úctě k indickým vdovám obávám, že ne všechny jejich duše realizovaly Boha. K realizaci Boha je potřeba aspirace, vnitřní pláč. Pokud má člověk aspiraci, vegetariánská strava podporuje jeho další pokrok, protože čistota těla pomáhá vnitřní aspiraci člověka být intenzivnější a oduševnělejší. Ale opět, pokud člověk není vegetarián, neznamená to, že nerealizuje Boha, kdepak. Kristus, Vivékánanda a mnoho dalších duchovních Mistrů jedli maso a realizovali Boha.

From:Sri Chinmoy,Meditace: lidský závod a božská milost, část 1, (knižně nevydáno), 2021
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mrg_1