Nejprve mysli

Nejprve mysli na Boha,

a potom stoluj s člověkem.

Nedělej to obráceně.


Nejprve mysli na soucit,

a potom medituj na spravedlnost.

Nedělej to obráceně.


Nejprve mysli na svou vlastní dokonalost,

a potom se zabývej myšlenkou, jak projevit Boha.

Nedělej to obráceně.


From:Sri Chinmoy,Meditace: lidský závod a božská milost, část 1, (knižně nevydáno), 2020
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mrg_1