Je pro mě obtížné soustředit se na své srdce déle než pár minut. Můžete mi něco poradit?

Sri Chinmoy: Když se koncentrujete na srdce, první věc, na kterou byste měli myslet, je láska. Láska znamená vítězství nad časem. Pro svého manžela a syna máte veškerou lásku, pozornost a zájem. Když onemocní nebo vás potřebují, strávíte s nimi hodiny a hodiny. Jste jim k dispozici dvacet čtyři hodin denně; jste připravena dát jim ze své lásky všechno. Vaši drazí ale s vámi budou šedesát nebo sedmdesát let, a pak vás opustí. Musíte ale vědět, že uvnitř vašeho srdce je Někdo, kdo vás má nekonečně víc rád než váš manžel a děti, a tím je Bůh. V tomto světě máte své drahé po několik let a dáváte jim všechno, co můžete. Vypadá to, že vaše láska, kterou jim nabízíte, nikdy neskončí. Ale Toho nejdražšího budete mít na celou věčnost, a budete-li Mu chtít nabídnout svou lásku, bude přirozeně celá nekonečná a věčná. Budete-li se soustředit na své srdce a oduševněle několikrát opakovat: „láska, láska, láska,“ spatříte, jak láska rozšiřuje svůj vlastní obzor. Ztotožňuje se s časem a zároveň čas přesahuje, neboť potřebuje naplnění. Když bude láska chtít naplnění, nezůstane s časem jen na pět nebo deset minut. Rozprostře se do Věčnosti. Jestliže to víte a meditujete na své srdce, přijde rozpětí času, přijde rozpětí blaženosti, přijde naplnění duše. Budete-li se snažit cítit lásku, prohloubíte svou schopnost aspirace, prohloubíte svou schopnost realizace a prohloubíte svou schopnost jednoty s celým světem.

From:Sri Chinmoy,Meditace: lidský závod a božská milost, část 1, (knižně nevydáno), 2020
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mrg_1