Okultismus a mystika

Část I — Okultismus a mystika

Můžeme se dozvědět hodně o okultismu čtením knih?

Sri Chinmoy: Mnoho mých žáků studuje knihy, které se zabývají okultismem. Jsem si toho plně vědom, ale mé upřímné přání k vám je, abyste tyto knihy nestudovali, pokud nejsou napsány duchovními Mistry nebo realizovanými dušemi. Většina knih psaných o okultismu jsou sbírky smyšlených představ, které nemají nic společného se skutečností. Prostým studiem knih o okultismu nemůže člověk nikdy získat ani trošku okultní síly. Knihy nikdy nemohou předat skutečné tajemství okultismu. Člověk si rozvíjí okultní síly tím, že jde hluboko do nitra a rozšiřuje své vědomí. Nebo si může člověk okultní sílu rozvinout, pokud má opravdový upřímný pláč tyto skryté síly přivést do popředí a použít je pouze pro Božskost.

Člověk se také může naučit okultismus od duchovních Mistrů, kteří mají jak okultní, tak i duchovní sílu. Pokud chce někdo cvičit okultismus, aby sloužil lidstvu nebo probudil vědomí lidstva, musí nejprve porazit strach. Musí porazit všechny druhy strachu na fyzické, vitální, mentální i psychické úrovni. A také pokud má být okultismus vykonáván, aby sloužil Nejvyššímu, Božskému v lidstvu, musí si člověk podmanit nižší vitálno neboli sexuální síly. Můžete je nazývat nečistými, neosvícenými touhami v naší lidské přirozenosti. Tyto síly musí být zcela poraženy. Potom člověk musí cítit, že žije věčný život v pomíjivém životě. Jestliže si dokáže uvědomit, že žije věčný život v pomíjivém životě, potom mohou Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost, kterých dosáhl ve své vlastní vnitřní bytosti nebo vědomí, sloužit lidstvu způsobem, který si přeje Nejvyšší. Tehdy není okultismus prokletím, ale požehnáním.

Přál bych si, aby si moji oddaní žáci, kteří mají o okultismus zájem, pamatovali, že je na prvním místě duchovnost, potom okultismus, první je Božskost, potom lidstvo. Božskost není mimo lidstvo, Božskost je uvnitř lidstva. Ale pokud a dokud nepoznáme Božskost, nemůžeme sloužit lidstvu. Musíme zůstat uvnitř Božskosti, a teprve potom můžeme sloužit lidstvu.

Jaký druh okultismu používají duchovní Mistři?

Sri Chinmoy: Skuteční duchovní Mistři nepoužívají okultismus k tomu, aby hráli nějakou roli ve vnější lidské společnosti. Nejvyšší okultismus budou používat pouze ve vnitřním světě, aby pomohli upřímným hledajícím a lidstvu. Podle mého osobního názoru musí být okultismus považován za něco velmi posvátného a drahocenného. Musí být vyhrazen pro aspirující lidstvo, protože pokud okultismus vstoupí do společenského a politického života, okamžitě ztratí svou čistotu a poklidnost. Není potom pro lidstvo žádnou duchovní službou. Duchovní okultismus, čistý okultismus, jež mám na mysli, musí být použit pouze pro aspirující lidstvo.

Jaký je rozdíl mezi okultistou a jogínem?

Sri Chinmoy: Okultista dělá obrovský hluk. Jogín se snaží změnit tvář světa.

Často říkáte, že v ostatních vidíte, když mají trochu okultních schopností. Jak vypadají jejich okultní síly?

Sri Chinmoy: Je to jako vlastnictví. Pokud vidím, že má někdo peníze, mohu snadno říct, že je opravdu má. Vidím jeho schopnosti; vidím jeho okultní sílu v jeho duševních schopnostech. Může mít jakoukoliv formu. Je to něco uvnitř vás.

Podobá se to něčemu?

Sri Chinmoy: Může mít fyzický tvar. Někdy okultní síla vypadá jako ostrý šíp; může letět jako kulka. Zatímco okultní síla působí, může mít jakoukoliv formu, kterou si zvolí, ale také nemusí přijmout vnější tvar. Okultní nebo duchovní síla nemusí mít vždy tvar, abyste ji rozpoznali. Je to jako s vědomím. Vědomí může být velmi pevné a hmatatelné. Můžete se jej dotknout, můžete ho jíst, můžete ho cítit. Ale také může být velmi ploché jako voda. Kousek cukru může mít různé podoby: může vypadat jako homole nebo to může být kostka, ale stále je to cukr. Šrí Rámakrišna říkal, že led a voda jsou totéž. Pokud uvidíte led, je skutečný; pokud uvidíte vodu, je také skutečná. Existují pouze dvě podoby, které můžete vidět. Ale okultní síla může být viděna v neviditelné podobě.

Odkud pocházejí různé druhy síly?

Sri Chinmoy: Všechny pocházejí z Boží Milosti; veškerá síla je z Boží Milosti. Pokud chcete okultní sílu, mohu vám ji dát; pokud chcete sílu intuice, mohu vám ji dát. Ale dostanete ji jen silou svého vlastního ztotožnění, silou vaší jednoty se mnou.

Co bychom měli dělat, když si chceme rozvinout okultní síly?

Sri Chinmoy: Z přísně duchovního pohledu není nutné rozvíjet okultní síly. Bůh je jediná Skutečnost, kterou potřebujeme. Je na Něm, aby nám dal jakoukoliv sílu, ať už je to fyzická, mentální nebo psychická. Pokud budeme určeni, abychom pro Boha něco udělali Jeho vlastním Způsobem, Bůh nám pro to dá sílu, je-li to Jeho Vůle. Modleme se k Bohu, aby nám dal Světlo. Jinak nám mohou jakékoliv síly z okultní úrovně způsobit problémy. Jestliže se modlíme a meditujeme pouze pro Světlo, pak když Světlo sestoupí, osvítí naše vědomí. Když v nás potom Bůh bude chtít rozvinout nějakou duchovní sílu, abychom mohli lidstvu více pomoci, přirozeně nám ji dá. Tajemství nejvyšší Pravdy je toto: Nežádej o nic kromě Boha, který je nejvyšším Světlem. V nejvzdálenějších zákoutích svého srdce musíme cítit, že je to Nejvyšší Světlo, které potřebujeme, abychom změnili svou povahu, potěšili Boha, naplnili Boha, sloužili Bohu v lidstvu a sloužili trpícímu lidstvu.

Mohl byste nám říct, co znamená mystika?

Sri Chinmoy: Existují tři hlavní směry nebo cesty duchovnosti: karma jóga, bhakti jóga a džňána jóga. Džňána je cesta poznání nebo moudrosti. Ve džňána józe je zvláštní větev, které se říká rádža jóga neboli královská cesta, po které člověk běží nejrychleji. Můžete ji nazvat zkratkou. Pracuje s mimořádnou aspirací, dychtivostí a neustálým zasvěcením. Mystik následuje cestu rádža jógy.

Mystik není někdo, kdo je nerozhodný a váhavý nebo kdo žije mimo normální svět, i když si bohužel lidé takto mystika představují. Mystik je hledající, který chce s pomocí dynamické energie, prostřednictvím intuice, objevit Pravdu tím nejrychlejším způsobem. Pomocí třetího oka dokáže vidět Pravdu rychleji než jakkoliv jinak, rychleji než letící kulka. Pokud však někdo chce mít takovou zbraň, musí se přirozeně vzdát všeho nebožského, co v něm je. Všechno, co je božské, přijme a pokusí se to ve svém životě rozvíjet.

Mystik je ten, kdo chce uvidět Pravdu co nejdříve, co nejvíce osvěcujícím a naplňujícím způsobem. Mystik není někdo, kdo opovrhuje vším praktickým. Ale tady na Západě i v Indii lidé nevěnují mystikovi pozornost. Jednoduše říkají: „Je nepraktický, stará se jen o Boha a nezajímá se o svět. Dívá se jen na Slunce, dívá se na Měsíc, dívá se na kopce. Není určen pro tento svět.“ Ale skutečný mystik je ten, kdo chce vidět božské tajemství ve všem, v přírodě i v lidských bytostech.

Chce jít k podstatě, ke Zdroji, rychleji, než si to kdokoliv dokáže představit. To je skutečný mystik.

Část II — Neviditelný svět

Má Bůh rád kouzla?

Sri Chinmoy: Bůh má kouzla moc rád, protože je božským Kouzelníkem. Každou vteřinu něco dělá, my to jen nevidíme. Bůh je Nejvyšší Kouzelník. Když používáme své vnější oči, tak Jeho Kouzla nevidíme, ale když používáme své vnitřní oko, vidíme Jeho Kouzla neustále. Jednou věcí je ale použít svou vnitřní vizi a věcí druhou je stát se jedním s Jeho Transcendentální Vizí. Tehdy to vůbec nenazýváme kouzlem, ale nezbytnou a nevyhnutelnou zkušeností. Vnější bytost nemá žádný vnitřní zrak; je slepá. Proto Boží Kouzla nedokážeme vůbec vidět. Bůh dělá v každém okamžiku miliony a miliardy věcí. Ale lidské oči jsou zbytečné, vnitřní zrak vidí všechno. Vnitřní vize nemusí nutně znamenat vnitřní jednotu, neoddělitelnou jednotu. Můžete vidět obraz svýma očima, ale nemusíte se s ním sjednotit. A stejně tak můžete vaším vnitřním zrakem vidět Boží Kouzla, ale nemusíte se s nimi sjednotit.

Jak vnímáte ty, kteří se zabývají automatickým psaním a podobnými věcmi?

Sri Chinmoy: Hledající na duchovní cestě, který usiluje o skutečnou duchovnost, si nikdy v takových činnostech nebude libovat. Jít za nějakým médiem, abyste se dozvěděli, co se děje v nebi, na zemi nebo ve vitálním světě, to nelze vůbec nazývat duchovností. Duchovnost znamená neustálou snahu o úplné sjednocení s Bohem. Duchovnost znamená přirozenou jednotu člověka s Bohem. V dnešním světě se Bůh stal nepřirozeným. Pro lidské bytosti, které jsou plné nevědomosti, se Bůh stal něčím neobvyklým a nepřirozeným. Ale pro ty, kteří následují cestu skutečné duchovnosti, je Bůh naprosto normální a přirozený. Takže pokud znáte někoho, kdo se zajímá o automatické psaní, média a transy, musíte se v něm pokusit zapálit plamen aspirace. Nemusí vás poslechnout, ale pokud je vám velmi blízký a drahý, snažte se mu ukázat, že automatické psaní není dobré. Pouze koncentrace, meditace a kontemplace mu mohou dát trvalou spokojenost. Ale snažte se, aby cítil, že je to on, kdo objevil tuto pravdu, a ne vy, kteří mu ji ukazujete. Když člověk cítí, že odhalil pravdu zevnitř, pak se tato pravda stává normální a přirozenou; stane se živou skutečností. Tímto způsobem jej budete schopni přivést na správnou cestu. Takže to prosím zkoušejte v nitru, a nikoliv navenek. Vaše vnitřní úsilí bude mnohem plodnější.

Astronomové vedou velkou diskusi o tom, zda se vesmír nekonečně rozšiřuje, nebo zda je omezený. Který pohled je správný?

Sri Chinmoy: Musíme vědět, že existují dva vesmíry. Jeden je zeměpisný vesmír, druhý je vesmír vědomí. Takže pokud vědci odkazují na vesmír vědomí, chci říci, že se neustále rozšiřuje. Ale zeměpisný vesmír je omezený. Podle našich mentálních představ myslíme na svět, pak na vesmír, a poté na samotné stvoření. Každý z nich je větší než ten předešlý. Ale musíme vědět, že věci, které vytváříme nebo vymýšlíme svými mentálními nebo dokonce intuitivními schopnostmi, jsou omezené. To, co je však neomezené, je vesmírné vědomí, které se neustále překonává a rozšiřuje.

Když slyšíme, že vesmír roste, musíme vědět, že to, co se ve skutečnosti rozšiřuje, je duchovní vesmír. Vždycky říkám, že lidské srdce je velmi malý sval, ale duchovní srdce, které je uvnitř mě, uvnitř vás, uvnitř každého, ukrývá Univerzální Vědomí. Toto srdce dokonale ukrývá vesmír, bez ohledu na to, jak se sám rozšiřuje. Vesmír je vždy uvnitř tohoto srdce.

Jeden vesmír tvoříme svými předpojatými mentálními představami, ale ten nemá nic společného s realitou duše. Vesmír, který je spojen s realitou naší duše, se neustále rozšiřuje a překonává sám sebe. S tímto duchovním vesmírem přicházíme do kontaktu, když máme ty nejvyšší duchovní zážitky nebo realizaci. Předtím je pro nás vnitřní vesmír jen mentální představou. Pokoušíme si ho představit, ale i když použijeme sílu představivosti, pořád je omezený. Představujeme si nekonečnou rozlohu zeleně, která se rozprostírá dál a dál. Cítíme, že naše představivost je nekonečná, ale protože používáme mysl, za pět nebo deset minut nebo za pět hodin se zastaví. Nemůže jít dál, protože je v mentálním světě. Jdeme-li za mentální svět až do intuitivního světa, pak znovu získáme záblesk nekonečného vesmíru, ale tato vize je jen jako malý plamínek. Nedávno jsem odpovídal na otázku o intuici. Řekl jsem, že je jako plamen, ale když se otevře třetí oko, tehdy uvidíme rozdíl mezi plamenem a sluncem. Dokud není třetí oko otevřené, všechno je velmi malé. S intuicí a představivostí můžeme o vesmíru něco vědět, ale nemůžeme ho změnit. Teprve když se otevře třetí oko a začne působit, můžeme spálit všechny špatné činy naší minulosti a urychlit náš budoucí pokrok.

Co se stane, až až fyzické Slunce zestárne tak, že vyhasne? A co se stane, až zestárne Země?

Sri Chinmoy: Nejdražší dítě, nevíme, co se stane v příštím okamžiku. Slunce, tato hvězda, se stává chladnou, chladnější, nejchladnější. Ale než vyčerpá veškeré své světlo, Bůh ví, kolik tisíc inkarnací budeš mít. Kdo ví? Dlouho před tím, než přestane vydávat světlo, realizuješ Boha a tehdy se budeš moci o tuto hvězdu postarat. Teď se obáváš, že tato hvězda zmizí. Ale i když tato hvězda opravdu zmizí, Bůh tu bude stále. Mžikem oka může vytvořit další hvězdu - Slunce, která opět začne jako dítě a znovu vydá světlo.

Bůh může nahradit kohokoliv nebo cokoliv. Jak vždycky říkám, nikdo není nepostradatelný, a ani současná hvězda - Slunce - není nepostradatelná. Bůh používá někoho nebo něco; to je důvod, proč říkáme, že tato osoba nebo věc je nepostradatelná. Kdokoliv, kdo je využíván Bohem, je nepostradatelný. Bůh je všude; jen On dává určitému jednotlivci nebo věci příležitost Jej projevit. Když někoho používám, je v mých očích nepostradatelný. Někomu zavolám a požádám ho, aby okamžitě vytiskl knihu. Když mu zavolám, je v té chvíli nepostradatelný. Ale v příštím okamžiku, nebudu-li chtít, aby byla kniha vytištěna, pak mu tu práci nezadám a nebudu ho považovat za nepostradatelného. Když maluji, pravá ruka je nepostradatelná, protože ji používám. Ale jestliže ji nechci použít a budu chtít použít levou ruku, Bůh mi tuto schopnost dá, protože On je v mé levé ruce také.

Stejné je to i v případě, kdy Bůh používá jako svůj nástroj planetu nebo lidskou bytost — i tehdy cítí, že tato osoba nebo věc jsou nepostradatelnými. Když někdo na zemi dělá nějakou práci, Bůh nechá tohoto člověka pocítit, že je nepostradatelný, protože se Boží Vědomí zaměřuje na tohoto člověka. Takže Bůh dal Slunci příležitost nabízet světlo. Boží stvoření nezačalo s touto hvězdou - Sluncem. Jeho stvořením bylo Jeho Ticho, Jeho stvořením byl Jeho Sen. Postupně vznikly všechny planety, hvězdy a vše ostatní. Bůh žije ve Věčném Nyní. Bůh nikdy nepřemýšlí. Bůh nemá mysl ani mozek jako obyčejní lidé. Řeknu ti upřímně, že nejenže Bůh nepoužívá mozek, ale ani ho nemá. Můžeš se pokoušet Mu mozek dát; přijme ho s vděčností. Ale právě teď nepoužívá mysl. Nic nepočítá. Bůh a počítání nejdou dohromady. Bůh a matematika opravdu nejdou dohromady. Proto jsem byl v matematice špatný student.

Jestliže začneš něco počítat, tvá skutečná radost zmizí. Když uvidíš hromadu bankovek, můžeš si myslet: „Ach, tolik peněz!“ Když potom začneš počítat jednodolarové bankovky, z celé hromady bankovek se stane jen dvacet dolarů. Než jsi začal počítat, měl jsi radost, kolik máš peněz. Ale jakmile jsi uslyšel „dvacet“, veškerá tvá inspirace a radost zmizela.

Bůh je moudrý; proto nepočítá. Když počítáš, znamená to, že se svazuješ — svazuješ se se svým pokladem, se svým bohatstvím, se svou realizací. Bůh nechce sám Sebe svázat. Proto pokračuje a pokračuje ve tvoření. V okamžiku, kdy začne počítat, se všechno ztratí; Jeho Radost zmizí.

Je v našich životech důležitý vliv planet?

Sri Chinmoy: Je-li hledající velmi upřímný, opravdový a velmi pokročilý, vliv planet ho nemůže ovlivnit. Duchovní Mistři nejsou planetami ovlivňováni vůbec. Pokud se něco stane v životě duchovního Mistra a planety tuto událost naznačují, neznamená to, že to zapřičinily planety. Ne, je to shoda náhod. Ale v životě naprosto obyčejných lidí hrají planety významnou roli.

Planety jsou jako poškozená gramofonová deska, která hraje stále stejnou melodii. Avšak kromě světa planet existuje i svět nekonečně vyšší. V tomto světě můžeme snadno cokoliv vytvořit nebo ze záznamu smazat. Pokud to smažeme, pak můžeme přidat něco nového. Stejně tak i Váš osud lze takto upravit pomocí Milosti Nejvyššího. Pokud je hledající velmi pokročilý a získá od Boha či od velkého duchovního Mistra značnou Milost, pak ho již planety nemohou nijak ovlivňovat. Dokonce i když je člověk obyčejným hledajícím, planety nemohou nic dělat, jestliže zasáhne Mistr.

Toto jsem udělal mnohokrát pro nejobyčejnější, neaspirující žáky. Byla to Vůle Nejvyššího; proto jsem musel zasáhnout. Kdyby to nebyla Jeho Vůle, vůbec bych to neudělal.

Mají planety a hvězdy nižší vitálno?

Sri Chinmoy: Všechny planety a hvězdy mají vitální vědomí a často jsou spojeny s nižším vitálnem, nikoli dynamickým vitálnem. Měsíc má obrovsky nebožské vitální vědomí, které pro duchovní hledající často vytváří problémy. Umožňuje nebeským bytostem, aby zničily meditaci duchovních Mistrů. Když se duchovní Mistři chystají dosáhnout Nejvyššího, když se chystají vstoupit do samádhi a do světa Za, tehdy nepřátelské síly přijdou a žádají nebeské nymfy, aby šly k duchovním Mistrům a tančily. Tyto překrásné bytosti přicházejí, aby pokoušely Mistry a zastavily je před dosažením Nejvyššího. Měsíc umožňuje těmto nádherným nymfám tancovat tak nebožským způsobem, že Mistři velmi často upadnou. Toto pokušení je již mnohokrát zničilo. Planety a hvězdy mohou dělat totéž.

Nyní, když jsou lidé více a více uvědomělí, je již astrologie méně důležitá?

Sri Chinmoy: Lidé, kteří praktikují jógu, nepřikládají astrologii velkou důležitost, protože poznali, že když se modlí a meditují, jejich osud je změněn a veden vyšší silou. Astrologie je věda; toto nemůžeme popřít. Ale současně existuje vyšší věda a tou je jóga. Pokud máte přístup k vyšší vědě, budete schopni ovládat nižší vědu. Pokud máte atomovou bombu a někdo jiný ruční granát, může i granát sehrát svou roli. Když ale atomová bomba vybuchne, bude samozřejmě tou hlavní silou.

Část III — Duchovní věda těla

Co je to třetí oko?

Sri Chinmoy: Třetí oko je oko, které má vizi skutečnosti. Vize skutečnosti znamená vidět minulost, současnost i budoucnost. Dvě fyzické oči, které máme, mohou vidět jen do určité vzdálenosti. Můžeme vidět dopředu nebo do strany, ale dozadu nevidíme. I když budeme mít oči doširoka otevřené, a pokud bude před námi nějaká zeď, nebo něco, co našemu výhledu brání, neuvidíme, co za tím je. Pokud budeme mít otevřené oči a rukama si je zakryjeme, také přes ně nic neuvidíme.

Ale pokud máme třetí oko otevřené, můžeme vidět minulost, současnost i budoucnost. Můžeme vidět všechno, co je ve světě Za. To, co máme uvnitř svého srdce, uvnitř své duše nebo uvnitř naší vnitřní existence, nemůžeme lidskýma očima vidět. Je to nemožné. Ale třetím okem vidíme všechno. Třetí oko představuje Vizi.

Když vůle duše vystoupí do popředí nebo vstoupí do třetího oka, tehdy se třetí oko otevře a začne používat svou sílu vůle. Ačkoliv oko vidí Vizi, skutečná síla pochází ze srdce a duše. Když tato síla vstoupí do třetího oka, pak třetí oko funguje nejmocněji. Používáme výraz ‚síla vůle‘. Síla vůle ve skutečnosti vychází z duše a poté vstupuje do třetího oka, které tuto sílu vůle používá. Třetí oko podle své vůle vidí všechno — konečné i nekonečné.

Třetí oko může zůstat tvrdě spát. Všichni tady jsou hledající. V některých případech třetí oko tvrdě spí a Bůh ví, kolik staletí tomu tak bylo. V některých případech se na chvíli otvírá, a pak, možná během snu nebo když hledající tvrdě spí, uvidí něco velmi jasného a rozlehlého. V tom okamžiku je třetí oko otevřené. Třetí oko se může otevřít kdykoli — zatímco spíme, mluvíme, když jíme nebo když se modlíme — je to na Vůli Nejvyššího. Může se stát, že jsme se modlili hodiny, dny, měsíce a roky, ale naše třetí oko se neotevřelo. Když je to ale Boží Vůle, třetí oko se otevře a my zahlédneme záblesk Skutečnosti, i když bychom v té chvíli třeba jedli.

Cítím, že Nejvyšší otevřel mé třetí oko. Můžete mi říct, co bych s ním měl dělat?

Sri Chinmoy: Pokud jste přesvědčen, že Nejvyšší otevřel vaše třetí oko, chtěl bych říct, že vaše třetí oko zná odpověď na všechno. Třetí oko vám může odpovědět lépe než já. Třetí oko je Světlo a Nesmírnost. Je samým Světlem, Světlem, Světlem. Když vlastníte Světlo, co vám mohu já nabídnout? Pokud je vaše třetí oko otevřené, může osvítit celý vesmír. Vaše třetí oko může osvítit nejen váš vesmír, ale celý vesmír Nejvyššího Pána. Když je vaše třetí oko otevřené, udělá pro vás všechno. Řekne vám, co máte a co nemáte dělat, protože je veškerým Světlem. Budete mít veškeré bohatství, které potřebujete. Co s ním uděláte? Samotné bohatství vám řekne, jak se má použít. Není to jako hmotné bohatství. Má-li někdo hmotné bohatství, možná neví, jak s ním naložit. Ale toto bohatství, toto Světlo, je jiné. Toto Světlo vám okamžitě řekne, jak se má použít. Duchovní Světlo má svůj vlastní způsob, jak říct opravdovému hledajícímu, jak má být ve světě použité. Když během své meditace cítíte, že máte otevřené své třetí oko, nebudete se muset na nic ptát. Samotné Světlo bude usměrňovat váš život a bude vás vést.

Řekněte mi prosím, jestli může být třetí oko otevřeno vlastním úsilím, nebo hledající potřebuje pomoc někoho jiného?

Sri Chinmoy: Třetí oko může být otevřeno intenzivní aspirací, opakováním mantry AUM nebo milostí Mistra. Ve všech případech je zapotřebí Božská Milost, jinak se třetí oko neotevře. Mistr to může pro žáka udělat, pokud chce. Jestliže žák zpívá AUM, je to pro něj snadnější. Při zpívání by mělo AUM vycházet buď ze srdce, nebo ze zadní části krku, ale já dávám přednost tomu, aby AUM vycházelo ze srdce. V srdci je bezzvuký zvuk. Svým žákům říkám, že AUM by nemělo vycházet z krku, ale mělo by vycházet přímo ze srdce. Když chcete otevřít třetí oko, při zpívání mantry AUM by hláska M měla znít třikrát déle než AU a měla by vibrovat v třetím oku, nikde jinde.

Jak můžeme vidět jemnohmotné tělo?

Sri Chinmoy: Máme tři těla: hrubé fyzické, jemnohmotné a kauzální. Stvoření začíná v kauzálním těle, kterému v nejširším smyslu říkáme AUM, kosmické AUM. Pak přichází jemnohmotné tělo. Svýma fyzickýma očima jemnohmotné tělo nevidíte; abyste ho viděli, potřebujete třetí oko nebo vnitřní oko. Když se sedm hlavních center ve vaší bytosti otevře, můžete jemnohmotné tělo vidět. Myslíte si, že používáte své dvě obyčejné oči, ale vize, kterou spatřujete, přichází z vnitřního oka, které může vidět všechno — dokonce i na hrubé fyzické úrovni. Není to tak, že se budete moci dívat vnitřním okem, jen když necháte oči zavřené. Dokonce i když jsou obyčejné oči doširoka otevřené, může vnitřní vize nebo třetí oko plnit svou funkci.

Když vyslovujeme něčí jméno, zvláště když spí, nakrmí to jeho duši?

Sri Chinmoy: Abych byl k tobě upřímný, jestliže vyslovuješ jméno někoho, kdo spí, nebude to mít na něj žádný vliv. Musíš mi odpustit. Můžeš opakovat jméno své přítelkyně nebo milovaného člověka s celou svou láskou, náklonností a zájmem, ale bohužel se nebudeš moci s její duší sjednotit. Její duše může být v nějaké oblasti, kam nemůžeš vstoupit. Já se s ní ale ztotožním na kterémkoliv místě, kde se bude duše nacházet. Bez ohledu na to, v jaké oblasti duše je, mohu kdykoliv přijít a vstoupit. Když se sjednotíš s duší, potom to bude efektivní. Když budu mít k vám jako váš duchovní Mistr vroucí prosbu, abyste opakovali jméno Nejvyššího, přijmu vás všechny do svého srdce. Tehdy budete všichni po celou dobu zcela v mém srdci, v nejvnitřnějších zákoutích mého srdce. Jestli tedy chcete, opakujte jméno Nejvyššího nebo svého Gurua, a potom řekněte svou modlitbu pro toho člověka. Pokaždé cítím, že byste měli opakovat jméno svého Gurua nebo Nejvyššího. Když opakujete jméno Nejvyššího, On Sám se s vámi sjednotí. Je s vámi po celou dobu, kdežto duše vašich přátel ve vás po celou dobu není. Duše Nejvyššího je ve vás a vaše duše je v Nejvyšším. Takže pokud budete opakovat jméno Nejvyššího a poté nabídnete modlitbu Nejvyššímu, získáte ze své modlitby nejrychlejší výsledek.

Některé knihy uvádějí, že je rozdíl v tom, kterou nosní dírkou dýcháme. Je to pravda?

Sri Chinmoy: Ano, když dýcháte levou nosní dírkou, pokuste se prosím vzývat Měsíc a jeho aspekt míru. Uvidíte, že získáte mír, klid a všechny ostatní jemné vlastnosti. Když dýcháte pravou nosní dírkou, zkuste vzývat Slunce a pak získáte dynamický aspekt Božského. Pokud se vám tento čistý a dynamický aspekt nepodaří vzývat, nebudete mít mír, spíše se stanete letargickým a nečinným. Ale jestliže vědomě vyvoláte Měsíc dýcháním levou dírkou, získáte skutečný mír a klid.

Předpokládejme, že máte hodně práce, ale máte na to omezený čas. Například když máte jen jednu hodinu na splnění nějakého náročného úkolu nebo na posilování, uvidíte, že obě nosní dírky pracují.

V jemnohmotném těle jsou tři energetické kanály. Levý kanál odpovídá levé nosní dírce a nazývá se ida. Pravý kanál odpovídá pravé nosní dírce a nazývá se pingala. Střední kanál se nazývá sušumna. Pokud vaše vědomá energie prochází od začátku páteře kanálem sušumna vzhůru skrze vaše čelo a pokud prochází lotosem s tisíci lístky na koruně vaší hlavy, pak vás přenáší do nejvyšší nirvány. Pokud chcete, můžete procvičovat dýchání levou nosní dírkou, pak pravou nosní dírkou a potom oběma. Můžete to procvičovat denně.

Někteří lidé neumí správně dýchat. Dalším jejich problémem je, že spí přímo na hrudi, což je absurdní způsob spánku. Tehdy nemohou ida, pingala a sušumna vůbec fungovat. Při spánku byste měli vždy ležet tváří ke Světlu. Pokud spíte na zádech nebo na boku, přijímáte nějaké Světlo. Ale pokud spíte na hrudi, okamžitě jste Světlo zablokovali.

V jaké fázi vývoje duše je _kundalini_ uvolněna ze spodní části páteře a začíná se pohybovat směrem k otvoru Bráhman?

Sri Chinmoy: Neexistuje žádné pevné a stálé pravidlo. Existuje mnoho lidí, kteří realizují Boha bez rozvinutí kundalini síly. Jsou ale i takoví, kteří nerealizovali Boha, ale budou Jej realizovat řekněme během dvou nebo tří inkarnací, a kteří si již rozvinuli kundalini sílu. Není to tak, že vývoj nebo evoluce duše potřebují nějakou přímou souvislost s kundalini. Evoluce duše znamená projevení duše. Existuje mnoho lidí, kteří prošli postupným rozvojem a projevením schopností a možností své duše, ale nerozvinuli si svou kundalini sílu. Místo toho získali od Boha duchovní sílu.

Kterou ze sedmi čaker je pro začátečníka nejdůležitější otevřít jako první?

Sri Chinmoy: Měli bychom se nejdříve pokusit otevřít srdeční čakru neboli duchovní centrum. To neplatí jen pro začátečníka, ale pro každého, kdo se věnuje duchovnímu životu a chce si otevřít čakry. Sanskrtský název pro tuto čakru je anáhata, bezzvuký zvuk. Jejím zárodečným zvukem je Yam, to je její tajné jméno. Avšak nemusíte používat slovo Yam, můžete opakovat Supreme (Nejvyšší) nebo ‚Bůh‘. Někteří lidé mají větší radost, když vyslovují jméno Boha, Nejvyššího. Ve vašem případě bude mantra Supreme pro otevření této čakry nejlepší. Jakmile se tato čakra otevře, přinese vám pocit Radosti, Míru a Blaženosti. Otevřením tohoto centra dojde k pročištění vnějších emocí, vitálních a rušivých emocí. Pro začátečníka a pro kohokoliv, kdo si chce otevřít čakry, je nejlepší otevřít nejprve srdeční čakru. Podle Zen buddhismu by měla být nejprve otevřena pupeční čakra; ale podle přísného hinduistického systému duchovního života by se tato čakra neměla otevírat, dokud nebude otevřena srdeční čakra. Pokud je pupeční čakra otevřena před srdeční čakrou, pak nejnižší nečisté vitálno vstoupí do srdce a zničí všechny jeho duchovní možnosti. Zenoví Mistři říkají, že koncentrací a otevřením nižších center se pročistíme. Já ale cítím, že je lepší nejprve otevřít srdce. Pokud potom budete chtít jít nahoru, můžete; chcete-li jít dolů, můžete. Takto se mé učení liší od praxe Zenu.

Část IV — Osud a zlé síly

Jsou nehody způsobené zlými silami, nebo je ve vesmíru zkrátka něco, co způsobuje věci náhodně?

Sri Chinmoy: Všude kolem nás jsou zlé síly. Tyto zlé síly mohou někdy způsobovat nehody. Na druhou stranu nehody mohou někdy vzniknout z nedostatku koncentrace nebo kvůli silám uvnitř nás.

Pokud dojde k pádu letadla, je to nedostatečnou koncentrací na straně cestujících?

Sri Chinmoy: Ne. Příčinou mohou být zlé síly, nebo to může být nedostatek soustředění ze strany pilota, nebo je to karma některých cestujících. Pilot může být dobrý, ale najednou začne letoun hořet. Na palubě může být dvacet cestujících, kteří mají předurčeno ten den zemřít; je to jejich karma. Nejedná se o nedostatečnou koncentraci jednotlivých cestujících. Nastal jejich čas. Bylo předurčeno, že zemřou při letecké havárii.

Ale mohlo tam být sto cestujících.

Sri Chinmoy: Všech sto cestujících může mít předurčeno, aby zemřeli. Z milionů a miliard lidí na zemi tam mohou být všichni cestující předurčeni zemřít. Je to stejné jako společné studium v jedné třídě. Studenti, kteří přijíždí do školy společně studovat, bydlí v různých domech. Každý z nich má svůj vlastní domov. V tomto případě je to jako ve třídě. Jejich smrt byla předurčena a oni se tam sešli. Jejich osud byl zpečetěn. Může to být tento případ, ale stejně tak je mohou napadnout některé zlé síly. Nemusí to být vůbec jejich osud. Možná, že ze dvou set lidí ani jeden člověk v ten den neměl zemřít.

Co mohou pasažéři dělat, aby se před zlými silami ochránili?

Sri Chinmoy: Jedinou cestou je pravidelná modlitba a meditace. Je to jako vědět, že máme nepřítele. Řekněme, že ráno musíme vyjít z domu. Nemůžeme zůstat doma zavření napořád, to není možné. Musíme však cítit, že v okamžiku, kdy odcházíme z domu, jsme dobře chráněni. Není-li naše modlitba a meditace příliš silná nebo hluboká, někdy nás určité síly mohou napadnout a trochu nám ublížit. Pokud se ale nemodlíme a nemeditujeme vůbec, pak je veškerá ochrana ztracena. Stejně tak je i vděčnost určitou podobou modlitby, určitou podobou ochrany. Jestliže brzy ráno nabídneme vděčnost Nejvyššímu, tato vděčnost nás okamžitě ochrání. Nežádáme o ochranu. Nabízíme vděčnost, protože pro nás Bůh něco udělal. V okamžiku, kdy nabídneme svou vděčnost, Bůh rozšíří naši vnímavost. Jakmile rozšíří naši vnímavost, okamžitě do nás vchází Světlo. Úlohou Světla je vstoupit do nás. Světlo každou vteřinu čeká, aby do nás vstoupilo. A v okamžiku, kdy jsme vnímaví a kdy rozšíříme svou sílu vnímavosti, Světlo vstoupí. Naše vnímavost je jako nádoba. Čím více ji dokážeme zvětšit, tím více toho dokáže obsáhnout.

Je možné, aby pilot letounu odvrátil nehodu, která byla předurčena, svou vlastní duchapřítomností a svými vnitřními schopnostmi?

Sri Chinmoy: Když se blíží nějaká špatná událost, nepřátelské síly vědí, jak do nás vstoupit. Vstoupí do kohokoliv, kdo je hlavním pilotem, a udělají něco, aby odvedly jeho pozornost. Odeberou mu jeho moudrost.

Když jsem se naposledy vracel z Evropy, cestoval jsem první třídou. Devětadevadesátkrát ze sta cestuji ekonomickou třídou, ale tentokrát jsem letěl první třídou. Seděl jsem velmi blízko pilota a většinu času byly dveře kabiny otevřené, takže jsem ho mohl vidět. Po dvou hodinách letu pilot a jedna z letušek vstoupili, řekněme, do světa romantiky. Tato mladá dívka za ním přišla a začala si s ním povídat, hladila ho po hlavě a masírovala ho. Dělala všechno možné. Byl jsem z toho šokován. Přišla chvíle, kdy jsem se chystal jít za pilotem a do očí mu říct, že takovéto věci během pilotování letadla dělat nemůže. Vedle mě seděl další muž a blízko nás dvě nebo tři další osoby. Všichni viděli, jak se ti dva chovali. Nepoužíval jsem třetí oko. Nemusel jsem zavřít oči, abych se podíval do nitra, ale modlil jsem se, když jsme tam seděli. Myslel jsem, že muž vedle mě něco udělá. Tolik lidí tam bylo a pozorovalo je s otevřenýma očima. V letadle bylo dvě stě lidí, ale pilot a letuška nevěnovali našim životům žádnou pozornost.

Pak přišel čas na jídlo. Přinesla mu jídlo a já jsem sice neslyšel, co mu říkala, ale všechno jídlo jí spadlo na zem a bylo po celé podlaze. Oba se tomu smáli. Ani ona ani on se nerozzlobili — nebyla mezi nimi žádná zlost, nic. Pokud toto není romantika, co je potom romantika? Všechno co dělali, dělali tak nedbale. Vraceli jsme se z Evropy mezikontinentálním letem a ten muž byl hlavním pilotem. Takže čí životy ohrožovali? Nebyl to nedostatek koncentrace na straně mladé dívky a hlavního pilota? Tohle byl osud dvou set lidí v tomto letadle.

Když jsem dával přednášku na Farmingdale v New Yorku, přišla na ni jedna mladá dívka, která pracovala jako letuška. Přišla do našeho Centra třikrát nebo čtyřikrát. Pak přestala chodit a napsala mi dopis, ve kterém stálo: „Musím být k sobě upřímná. Život, který vedeme, dokonce i v samotném letadle, je v rozporu s vaší filozofií, takže již nemohu přicházet.“ Řekl jsem si: „Jsem velmi šťastný. Zůstaňte ve svém životě. Nechoďte do mého Centra.“

Někdy mohou nepřátelské síly odebrat naši koncentraci. Někdy je osud zpečetěn a někdy jsme vydáni na milost našim takzvaným pomocníkům. Řekněme, že jedeme taxíkem. Máme přirozenou víru v taxikáře, ale jakmile on uvidí jiného taxikáře, začne vyprávět tolik nesnesitelných věcí. Jeho angličtina je hrozná! Co uděláte? Pokud ho budete poslouchat, zblázníte se. Tak vstoupíte do transu, zatímco on pokračuje a pokračuje. Před čtyřmi nebo pěti lety jsem jezdil taxíkem a naučil jsem se od nich jejich jazyk. Řekl jsem si: „Tohle je jejich život.“ Jeden taxikář jede před druhým a musí se spolu bavit. Kde je v takové situaci jejich koncentrace? Je absolutně na hrubé fyzické úrovni. Možná si myslí, že je výborný řidič, ale již dovolil, aby do něj vstoupily nějaké nepřátelské síly, některé velmi nepřátelské síly. Možná je to výborný řidič, ale pokud s ním jedu v autě a on najednou udělá něco špatně, zaplatím za to svým životem. Jsem mu vydán na milost. Taxikář nás má odvézt do našeho cíle, a proto mu musíme věřit. Ale pak ho napadnou některé nepřátelské síly a on se dostane do jiného světa. Já však musím zůstat v tomto světě. V takové situaci mě může zachránit jen modlitba, koncentrace a meditace.

Jednou jsem se s řidičem taxíku nepohodl, ale byl jsem v tom nevinně. Myslel si, že ho podvádím, takže mě opravdu proklel. Co se stane, když vás někdo prokleje?

Sri Chinmoy: Nic se vám nestalo, protože jste jej na vnější úrovni neproklel. Vaše vlastní síla je poměrně velká, vaše vitálno bylo schopno vstřebat sílu, kterou řidič použil. On vás proklel, ale vy jste to neopětoval, i když jste měl dostatečnou sílu mu to vrátit. A jelikož jste to neopětoval, vaše síla vstřebala jeho sílu, aniž by byla sama narušena nebo pohlcena. Jestliže někdo, kdo je na vitální úrovni napaden, proti tomu nebude bojovat, neznamená to, že bude jako oběť zcela zničen. Ne, dokáže absorbovat sílu, která ho napadla.

Předpokládejme, že jsem někomu, kdo nemá okultní sílu, udělal něco špatného, a on mě z celého svého srdce prokleje. Má takové prokletí sílu?

Sri Chinmoy: Prokletí má sílu, pokud v něm někdo sílu nahromadil. Pokud vás prokleje duchovní Mistr, který má sílu, může to být skutečně nebezpečné. Védští zřeci rozdávali prokletí na všechny strany. Sílu si rozvinuli cvičením askeze. Tuto sílu mohli využít k tomu, aby něco vytvořili; svýma očima mohli někoho zničit nebo osvobodit. Pokud vás někdo na vnější úrovni prokleje, jeho nástrojem jsou pouze ústa; ale mohl by použít také své oči, a ty jsou docela mocné.

Bylo mi řečeno, že kolem mě je záporná bytost a snaží se mě ovládat. Je to pravda? A pokud ano, jak se jí mohu zbavit?

Sri Chinmoy: Rád bych vám chtěl upřímně říct, že všechny vaše problémy budou vyřešeny, pokud přijdete k duchovnímu Mistrovi. Když uvažujete tímto způsobem, jen klamete sám sebe. Toto nejsou negativní bytosti. Jen si pěstujete určité mentální představy, nějaké halucinace, které jste si uvnitř sebe vytvořil. Všechno jste si vytvořil sám. Takže byste měl jít a přijmout duchovního Mistra.

Pokud ve mně nic necítíte, nevadí. Je mnoho, mnoho dalších duchovních Mistrů. Ale jen duchovní Mistr může vyřešit vaše problémy. Prosím, odpusťte mi, že to takto říkám: nejsem na vás hrubý, ale musím být v této záležitosti velmi rozhodný, protože si pro sebe jen vytváříte problémy. Potom přijde čas, kdy to bude pro jakéhokoliv duchovního Mistra nesmírně obtížné vyřešit. Mistr vám potom jednoduše řekne: „Je to beznadějný případ.“ Zatím to ale není beznadějný případ, takže byste měl jít a přijmout duchovního Mistra, ve kterého máte přirozenou víru, a tento duchovní Mistr se o vás postará. Jsou to všechno elementární síly, které jste sám vytvořil. Postupně nad vámi převezmou vládu a donutí vás, abyste dělal věci proti své vůli. Na začátku vás tyto síly přesvědčí, že říkají správnou věc, a vy je poslechnete. Pak po nějaké době zjistíte, že všechny tyto síly jsou nebožské. Ale tehdy už budete bezmocný a nebudete schopen řídit svůj vlastní život. Takže má upřímná prosba k vám je, abyste přijmul duchovního Mistra a dovolil mu, aby vás vedl.

Nepokoušejte se řídit svůj vlastní život. Hlavní chybou ve vašem životě je to, že se snažíte řídit svůj život sám, což je naprosto špatné. Dokonce i v běžném životě jdete k učiteli, abyste se učil, protože nevíte, zda je to písmeno A, B nebo C. Učitel vám to řekne, a potom to víte. Ale v duchovním životě vás duchovní Mistr vede vnitřně. Ve vnějším světě vás také vede, ale většinu času vás vede vnitřně, protože to je nejjednodušší a zároveň nejúčinnější metoda. Povede daného hledajícího vnitřně podle jeho vlastní úrovně a vnímavosti.

Stáváme se někdy nepřátelskou silou?

Sri Chinmoy: Nejsme to my, kdo je viníkem. Kolem nás se stále pohybují zlomyslné síly. My nejsme ničivými silami; my jsme je nevytvořili. Ale dovolili jsme jim, aby působily v nás a prostřednictvím nás. Nejsem zloděj, ale pokud dovolím zloději, aby něco provedl, pak jsem stejně špatný jako zloděj, nebo jsem za to stejně zodpovědný. Původ těchto sil není vždy ve fyzickém; může být v jemné vitální nebo v jemnohmotné fyzické úrovni. Tyto síly mohou pocházet z jemných úrovní. Je pravda, že nejsme ti, kteří konají, ale těmto silám dovolujeme, aby skrze nás pracovaly. Nechodím krást, ale pokud vám pomáhám, abyste kradli, nejsem snad stejně špatný jako vy?

Mluvil jsem s člověkem, který se zabýval okultismem. Je v takovém případě nejlepší tohoto člověka co nejdříve opustit, nebo se pokusit vyjádřit mu tu trochu lásky a zájmu, které mám?

Sri Chinmoy: Pokud je ten člověk silnější než vy, pak ho nezměníte; nic takového. Ale pokud s ním máte hlubší spojení, pokud je členem vaší nejbližší rodiny, nebo je vám velmi blízký, pak se jej můžete pokusit přesvědčit, že se mýlí. Pomalu, neustále, díky vašemu duchovnímu pokroku, bude celá vaše tvář zářit. Bude vyzařovat váš pokrok. Pokud však k němu nemáte nijak blízko, nemáte žádnou povinnost ho přesvědčovat svým vlastním duchovním životem. To znamená, že nemusíte vynést do popředí své vnitřní znalosti, vnitřní moudrost nebo vnitřní světlo a nabízet tohoto člověka k Nohám Nejvyššího. Pokud je vám ten člověk velmi, velmi blízký, pak jste do určité míry povinni mu říci, co je správné, udělat, co je správné a ukázat, co je správné. Ale jestli je jen vaším známým, pak si může ponechat své názory a vy si můžete nechat své. Takto nevstoupíte do žádného konfliktu. Nechte ho následovat jeho vlastní cestu. A pokud má duchovního Mistra, nejlepší je povzbudit ho, aby následoval svého Mistra, a ne okultní moudrost, o které se dočetl. Ale musíte si uvědomit, že na zemi jsou miliony lidí, kteří dělají mnoho špatných věcí. Pokud se je začnete snažit zdokonalovat, aniž byste byli sami zcela dokonalí, pak vám vaše realizace Boha zůstane na hony vzdálená. Nejlepší je být moudrý a podívat se na to, jak moc jste si s touto osobou blízcí a jaký druh spojení jste si již vytvořili.

Někdy, když s někým mluvím, bych rád věděl, jaký ten člověk je, ale nevím jak.

Sri Chinmoy: Vidíte před sebou člověka. Pokuste se k němu přijít co nejblíž. Pokud nemůžete slyšet jeho dech, zkuste si jeho dech představit. Když se nadechuje, nadechujte se také, i když se můžete cítit unavení nebo vyčerpaní. Jestliže se tak třikrát nebo šestkrát spojíte s jeho dechem a sjednotíte se s ním, okamžitě poznáte, zda je to dobrý nebo špatný člověk. Vaše odpověď bude stoprocentně správná. Tento proces je velmi účinný.

Je to možné provádět, i když s někým diskutujete? Nevšimne si toho, co dělám?

Sri Chinmoy: Proč ne? Zatímco se s někým o něčem bavíte, stačí si představit nebo vizualizovat, že se sjednocujete s dechem toho člověka. Toto jsou okultní síly nejnižšího stupně — nejnižší, ale nejúčinnější, protože děti si mohou také hrát s okultní silou. Postupně, postupně se stanete odborníkem, a tehdy můžete přinutit druhého, aby dýchal s vámi, místo abyste čekal na to, až uvidíte, kdy se nadechuje. Takže když se nadechujete a s druhým člověkem se sjednotíte, pak se jeho a váš dech stávají jedním.

Někdy se nás ptáš, jestli je nějaký žák v dobré nebo špatné náladě. Mohli bychom to poznat použitím této metody?

Sri Chinmoy: Určitě můžete. Zkuste to, ale existuje i jiný způsob, který můžete také zkusit. Pokud někoho uvidíte, nemusíte se dívat na jeho tvář. Stačí se soustředit na své srdce, které je věčně rozlehlé, a pak na okamžik otevřít dveře svého srdce. Vaše obrovské srdce se stalo domem. Když otevřete dveře, dotyčná osoba uvidí krásné obrovské srdce a bude chtít vstoupit. Tehdy ji budete sledovat a uvidíte, jestli je v dobrém vědomí, zda hledá moji fotografii nebo oltář. Ale pokud je ve špatném vědomí, pak bude zmatená a bude se snažit schovat. Lidé ve špatném vědomí se vždy snaží skrývat. Dokonce i když stojí přede mnou, nechávají oči zavřené, i když nejsou v transu. Jsou jako vrány. Vrána skrývá svůj klenot a myslí si, že když ho sama nevidí, nemůže ho vidět nikdo. Stejně tak někteří žáci nechávají zavřené oči a myslí si, že tak nevidím jejich tvář. Ale samozřejmě to, co se děje uvnitř jejich srdce, je v jejich tváři a já to vidím. Takže to budete moci říct hned. Pokud se člověk skrývá, pokud udělal něco špatně, snadno to poznáte. Opět, pokud hledá moji fotografii nebo oltář, z pohybu a gest uvnitř můžete poznat, že je v dobrém vědomí. Ale můžete použít také druhý způsob, kdy se sjednotíte s jeho dechem.

Zkušenosti v duchovní sféře

Před několika měsíci jsem měl velmi neobvyklý zážitek. Časně ráno, když jsem ještě spal, jsem v sobě cítil sílu a fyzicky jsem cítil, jako by v mé hlavě byla spousta vzduchu. Bez ohledu na to, kolik nebožských myšlenek se snažilo vstoupit do mé mysli, tato síla je nenechala vstoupit dovnitř.

Sri Chinmoy: Bůh na okamžik ze Své nekonečné Štědrosti otevřel vaše třetí oko. Bylo to Světlo třetího oka, které jste vnímal jako mocnou sílu schopnou zničit všechny nebožské zlé myšlenky. Když bylo vaše třetí oko otevřeno, zničilo všechno vaše nebožské jednání. A během tohoto ničení také pročišťovalo celou vaši bytost, aby do vaší mysli nemohly proniknout žádné nebožské myšlenky a nerušily vaši meditaci. Toto je velmi, velmi vysoká zkušenost, kterou vám Bůh dal.

Mnohokrát se stává, že hledající získají velmi, velmi vysokou zkušenost. Není to na základě jejich vlastní aspirace. Je to jen díky hluboké meditaci. Někdy nám Bůh ze Svého nekonečného Soucitu nabízí nějaké vysoké zkušenosti. Proč to dělá? Dělá to proto, že jakmile jednou uvidíme Světlo, doufáme, že ho uvidíme znovu, a ve svém duchovním životě potom pracujeme velmi tvrdě.

Je to takhle. Otec dá dítěti dolar. Dítě okamžitě začne zjišťovat hodnotu dolaru. Otec nedává dítěti dolar každý den a dítě ví, že bude muset pracovat, aby jej získalo. Jestliže to dítě nemůže ocenit, obdivovat nebo se pro to namáhat, pak nebude pracovat. Stejně tak nám Věčný Otec někdy dá trochu Světla. Potom, protože nás to nesmírně potěšilo a my cítíme, že to zoufale potřebujeme, budeme pro to pracovat.

Právě teď mám pocit tlaku na vrcholu mé hlavy. Má to nějaký význam?

Sri Chinmoy: Existují různé důvody, proč člověk cítí tlak na vrcholu hlavy. Někdy je to tím, že přitáhne více Světla, než je jeho kapacita. Je to jako kdyby se dítě snažilo stáhnout něco těžkého shora, a to mu rozbilo hlavu. Někdy se také stává, že se toto dané centrum, tento lotos o tisících lístcích, pomocí Božské Milosti a vaší aspirace otevře. Tehdy také vznikne obrovský tlak. Jednotlivec však musí vědět, zda něco shora stáhl nad rámec své kapacity, nebo jestli je to opravdu probouzení centra. Pokud se to stane vědomě a spontánně, znamená to, že se korunní centrum otevírá.

Viděl jsem za tebou bílou záři. Co to znamená?

Sri Chinmoy: Tato záře je Vědomí Božské Matky, Univerzální Matky. Bílá vyjadřuje čistotu a také vědomé Světlo Univerzální Matky. Univerzální Matka pracuje ve mně a mým prostřednictvím. To, co vidíte, je Světlo Vědomí Univerzální Matky, která je ve mně a která vede a řídí náš duchovní postup. Takže Pán vám ze Své nekonečné Štědrosti ukázal, čeho můžete dosáhnout. Bylo to jen nevýznamné, drobné, nepatrné množství Světla, které vám ukázal. Přišlo k vám z třetího oka ve formě Síly. Jiní toto Světlo viděli také. Vidělo to tady docela dost žáků. Prosím, neciťte, že toto Světlo je pokušení. Ne, nic takového. Pán nás nepokouší, pouze nás povzbuzuje. Ujišťuji vás, že až budete plně připraveni, dá vám Světlo v nekonečné míře.

Četl jsem o astrálním cestování, jak člověk může meditací odhalit svou duši a cestovat. Udělal jste to někdy?

Sri Chinmoy: Dělal jsem to stokrát a tisíckrát. Toto cestování se provádí v astrálním těle. Tento astrální svět je uvnitř fyzického těla a je ve vitálním světě. Není v hrubém fyzickém; je ve vnitřním světě. Jestliže cvičíte duchovnost, budete to moci dělat také. Existuje speciální jóga nazvaná Kundalini jóga, která se zabývá šesti hlavními centry neboli čakrami počínajíc začátkem páteře. Existuje ještě jedno další centrum nazvané lotos s tisíci lístky nacházející se na koruně hlavy. Pokud budete následovat Kundalini jógu, můžete tato centra otevřít. Tato centra nejsou ve fyzickém těle, jinak by je doktoři již dávno objevili. Jsou v jemnohmotném těle. Pokud můžete otevřít tato centra v jemnohmotném těle, pak můžete mít všechny síly, které nazýváme astrálními silami, a budete moci vnitřně cestovat po celém světě.

Docílil jste toho meditací?

Sri Chinmoy: Vše se docílí meditací. Používáme však termín ‚aspirace‘. Pokud máte vnitřní pláč, nazývá se to aspirace. Pokud dítě pláče, bez ohledu na to, kde matka je, přiběhne k němu, aby jej nakrmila. Podobně, pokud máte vnitřní pláč nebo aspiraci, dostanete Světlo, Blaho, Blaženost, Extázi a božskou Sílu — ne lidskou sílu, která ničí, ale božskou Sílu, která dodává energii a naplňuje. Toto vše získáme z aspirace. Aspirace zahrnuje koncentraci, meditaci a kontemplaci. Toto jsou tři stupně duchovního žebříku. Začínáme s koncentrací. Druhým krokem je meditace a třetím krokem je kontemplace. Poté následuje poslední stupeň, v němž naše vědomí zcela splyne s Absolutním. Meditace je rozhodně odpovědí. Pokud budeme plakat po hmotných předmětech a mnoha dalších věcech, získáme je. Podobně, pokud budeme meditovat na božské vlastnosti nebo po nich budeme vnitřně plakat, musíme je získat.

Mohl byste prosím něco říct o různých barvách v auře? Viděl jsem kolem vás modré světlo.

Sri Chinmoy: Modrá je barva duchovnosti. Modrá představuje nekonečno a tvořivost ve své křišťálově čisté formě. Je to modrá barva, která neustále roste v lidské i božské přirozenosti. Když roste v naší lidské přirozenosti, pokouší se naši omezenou lidskou přirozenost rozšířit. Když roste v naší božské přirozenosti, pokouší se šířit a projevit Pravdu, kterou již ztělesňuje. V lidské přirozenosti se snaží expandovat, v božské přirozenosti se snaží projevit své vlastní Světlo. Modrá barva, je-li to nebeská modř, je barva Šrí Krišny, druhého indického Avatára. Modrá je i moje barva. Představuje mou vnitřní realizaci Nejvyššího, Absolutního Nejvyššího. Jako duchovní Mistr mám ve své auře všechny barvy, stejně jako všichni duchovní Mistři. Obyčejné lidské bytosti mají ve své auře jednu barvu. Pokud jsou pokročilí, mají dvě nebo tři. Obvykle ale obyčejní lidé nemají více než tři. Ale v případě duchovního Mistra má jeho aura všechny barvy. Pokud někdo vidí kolem mě oranžovou, nebude se mýlit. Ve své auře mám modrou, zelenou, oranžovou, červenou a všechny další barvy. Ale moje oblíbená barva, moje nejhlavnější barva, je modrá. Pak přichází zlatá. Modrá vyjadřuje Výšku, nejvyšší Výšku a zlatá je odhalení této Výšky. Když se zlatá barva dotkne atmosféry Země, stává se načervenalou. Takto se projevuje její aspekt síly. Když vidí žáci jasně červenou barvu, je to projev této zlaté barvy ve fyzické úrovni, v zemské atmosféře. Někteří žáci vidí zlatou, všude kolem mě zlatou barvu. Tehdy vidí mé projevení na vyšší úrovni vědomí.

Je tvůj dům ovlivněn tvým vědomím?

Sri Chinmoy: Každý dům má tělo, vitálno, mysl, srdce a duši. Uvnitř tohoto domu jsou všechny vlastnosti tělesného, vitálního a mentálního vědomí. Srdce domu a duše domu jsou jako jednotlivé lidské bytosti. Když jsou děti doma a rodiče tam nejsou, děti se necítí dobře, protože jejich rodiče jsou pryč. Podobně chybíte vašemu domu-dítěti, které trpí, když někam odejdete.

From:Sri Chinmoy,Okultismus a mystika, Agni Press, 1977
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/om