Docílil jste toho meditací?

Sri Chinmoy: Vše se docílí meditací. Používáme však termín ‚aspirace‘. Pokud máte vnitřní pláč, nazývá se to aspirace. Pokud dítě pláče, bez ohledu na to, kde matka je, přiběhne k němu, aby jej nakrmila. Podobně, pokud máte vnitřní pláč nebo aspiraci, dostanete Světlo, Blaho, Blaženost, Extázi a božskou Sílu — ne lidskou sílu, která ničí, ale božskou Sílu, která dodává energii a naplňuje. Toto vše získáme z aspirace. Aspirace zahrnuje koncentraci, meditaci a kontemplaci. Toto jsou tři stupně duchovního žebříku. Začínáme s koncentrací. Druhým krokem je meditace a třetím krokem je kontemplace. Poté následuje poslední stupeň, v němž naše vědomí zcela splyne s Absolutním. Meditace je rozhodně odpovědí. Pokud budeme plakat po hmotných předmětech a mnoha dalších věcech, získáme je. Podobně, pokud budeme meditovat na božské vlastnosti nebo po nich budeme vnitřně plakat, musíme je získat.

From:Sri Chinmoy,Okultismus a mystika, Agni Press, 1977
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/om