Příležitost

1.

Příležitost je duhou na obloze našeho srdce.

2.

Příležitost jsou otevřené dveře, jimiž vcházíme do komnaty srdce úspěchu.

3.

Příležitost je šepotem Božího požehnání.

4.

Promarněná příležitost, ztracené uspokojení.

5.

Příležitost probouzí naše srdce a volá naše oči.

6.

Příležitost je okamžitým oznamovatelem štěstí.

7.

Příležitost nám nejen ukazuje cestu, ale také nás po ní vede.

8.

Příležitost nám říká, abychom viděli světlo a stali se blažeností.

9.

Příležitost urychluje příchod bohaté zkušenosti.

10.

Příležitost klepe, moudrost otevírá.

11.

Příležitost k nám přichází s jasnou myslí a otevřeným srdcem.

12.

Mám dvě příležitosti: Boží Soucitné Oko a své vděčné srdce.

13.

Každý okamžik je zlatou příležitostí k sebepřekonání a uspokojení Boha.

14.

Příležitost nás neustále zve, abychom plavali v moři extáze.

15.

Příležitost projasňuje džungli naší mysli.

16.

Příležitost zkrášluje zahradu našeho srdce.

17.

Lidské zrození je zlatou příležitostí k odhalení a projevení Boha na zemi.

18.

Příležitost je naším zasvěcením našemu zdokonalení a uspokojení.

19.

Příležitosti, přicházíš a dáváš mi své světlo. Já ti dávám své vděčné srdce.

20.

Příležitost je vždy připravenou ochotnou rukou.

21.

Když mě příležitost přichází navštívit, okamžitě ji s objetím přijímám.

22.

Příležitost je nepodmíněným darem Boha.

23.

Příležitost se dokáže postavit všem překážkám.

24.

Příležitost je úplně pro každého, a ne pro pár vyvolených.

25.

Příležitost přichází a ptá se mě, zda jsem připraven. Okamžitě odpovídám: „Jsem zcela připraven.“

26.

Nevážíme-li si příležitostí, přicházíme o všechno.

27.

Příležitost je urychlením našich úspěchů.

28.

Příležitost je nejdražším přítelem naší připravenosti, ochoty a dychtivosti.

29.

Příležitost je soucitem zaplavenou šlépějí Božskosti.

30.

Máme-li víru ve svou příležitost, nikdy nás nezklame.

31.

Příležitosti, důvěřuji ti.

32.

Příležitost neustále nabízí sebe sama.

33.

Příležitost je mým průvodcem jak v malých věcech, tak i v těch velkých.

34.

Bůh mi posílá příležitost. Já posílám Bohu vděčnost.

35.

Příležitosti, vybrala sis mě. Slibuji, že tě nepromarním.

36.

Příležitosti, přicházíš ke mně se svými mocnými úsměvy. Já ti dávám své vděčné slzy.

37.

Příležitosti, jsem ti tak vděčný.

Jsem ti tak vděčný, protože se nezajímáš o mou sílu nebo o mou slabost.

Zajímáš se pouze o mou vnímavost.

38.

Příležitosti, jsi připravena mě učit. Já jsem připraven tě poslouchat.

39.

Příležitosti, chceš ze mě učinit to, čím bych měl být.

40.

Příležitosti, ty nežádáš, ty dokonce ani neočekáváš. Pouze mi dáváš to, co Bůh chce, abys mi dala.

41.

Příležitosti, přijď ke mně. Slibuji, že od této chvíle už nikdy nebudu plýtvat svým časem.

42.

Příležitosti, bez tebe je můj život slzami tragédie. S tebou je můj život úsměvy komedie.

43.

Příležitosti, vždy mi přicházíš říci, že můj úspěch a můj pokrok se ke mně rychle přibližují.

44.

Příležitost ke mně přichází, aby mi pomohla zvítězit.

45.

Příležitost mi vždy radí, abych se měl na pozoru. Nesmím čas nechat unikat.

46.

Příležitosti, přicházíš ke mně jako nejvyšší rychlost úspěchu mysli a nejvyšší rychlost pokroku srdce.

47.

Příležitost ke mně přichází jako anděl sestupující přímo z Nebe.

48.

Příležitosti, jsi mé štěstí. Jsem ti k dispozici.

49.

Příležitosti, věřím ti. Spoléhám na tebe.

50.

Každý den se Bůh hluboce raduje, když mě pozoruje, jak plavu v moři příležitostí.

From:Sri Chinmoy,Příležitost, Sri Chinmoy Centrum, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/opr