Když se tento svět stane dokonalou dokonalostí a my budeme ve světě Za, budeme tam všichni spolu?

Sri Chinmoy: Země se stane dokonalou, až vysvitne Boží Zítřek. Boží Zítřek ale není náš zítřek. Náš zítřek přijde po dvaceti čtyřech hodinách. Boží zítřek je něco jiného. V tu dobu můžeme být už na onom světě. Není jen jediný svět; existuje sedm vyšších světů a sedm nižších světů. My přirozeně půjdeme do vyšších světů, protože jsme se modlili a meditovali. Bůh není hluchý; má uši a slyší naše modlitby. Někdy slyší příliš mnoho. Řekli jsme spoustu ošklivých věcí, ale Bůh je chce schovat. Tehdy, když se Bůh stane hluchým, je to pro naše vlastní dobro. Takže půjdeme do vyšších světů podle své aspirace. Je-li vaše aspirace vysoká, přirozeně půjdete do vyššího světa než ostatní. Ze svého světa se budete moci podívat na zemi a pozorovat, jak je dokonalá. Je mnoho lidí, kteří se modlili za dokonalost Matky Země. Jejich dokonalost znamená dokonalost země a dokonalost země znamená jejich dokonalost. Toto je ztotožnění hledajících. Pokud se však zeptáme, zda se vrátí všichni ti, kteří plakali po transformaci země nebo lidské přirozenosti, když se celá země zcela změní, odpověď je ne, nestane se to. Existuje mnoho duchovních velikánů a mnoho hledajících, kteří plakali po transformaci vědomí země, ale ti budou šťastní, že se mohou jen dívat ze svých vyšších světů, až se dosáhne dokonalosti.

Je to takhle. Řekněme, že se otec chtěl stát multimilionářem, ale nepovedlo se mu to. Ale až opustí tělo, uvidí, že o mnoho let později se jeho syn stal multimilionářem. Nevrátí se okamžitě do světa, aby se podělil o bohatství se svým synem. Ne, odtud má radost, že jeho syn splnil jeho touhu na zemi. Stejně tak všichni ti, kteří plakali na zemi po dokonalosti, budou nesmírně potěšeni a pyšní, že i když se to nepovedlo jim, úspěch byl dosažen.

Vidět úspěch a pak přijít a říct: „Také jsem něco udělal,“ by bylo obyčejné lidské jednání. Když tady na zemi něco pro někoho uděláme, řekneme: „Udělal jsem to pro něj.“ Pak k nám okamžitě přijdou pro pomoc i ostatní. Ale duchovní velikáni, i když jsou na zemi, dělají miliony věcí pro své žáky a Matku Zemi. Pokud duchovní člověk udělá na zemi ve vnějším životě deset dobrých věcí, pak lidé řeknou: „Ach, je velmi laskavý, velice štědrý a velmi sebedávající.“ Pokud však udělal deset věcí navenek, musíme vědět, že udělal devadesát věcí vnitřně. Po realizaci Boha slibují duchovní hledající Bohu, že pro zemi udělají miliony a miliardy věcí. Pokud Nejvyšší nechce, aby prozradili, co dělají, budou to držet v tajnosti. Ale tady na zemi, když před realizací něco uděláme, buď to hned všem řekneme, nebo ostatní přijdou a dozví se to, protože se to děje na fyzické úrovni. Pokud někdo něco udělá na fyzické úrovni, pak se to dnes nebo zítra ostatní dozví. Pokud se to však děje ve vnitřním světě, budou o tom vědět pouze duchovní Mistři a opravdoví upřímní hledající, protože se neustále snaží sjednotit s vědomím Nejvyššího vnitřního Kormidelníka. Velmi často se také stává, že Nejvyšší nechce, aby hledající věděli, co pro ně jejich duchovní Mistr dělá. Je to jen mezi Bohem a Jeho nástrojem, skrze kterého Bůh působí. Když bude dosaženo dokonalosti, mnoho lidí bude na zemi a uvidí to. Bude také mnoho těch, kdo plakali po dokonalosti a kteří to uvidí z dálky, ale nesestoupí na zem, aby to viděli. Možná budou někteří, kdo budou dychtit po tom, aby viděli své dosažení a spatřili, že jejich aspirace si vzala materiální formu. Podle mého vlastního pocitu však skutečně upřímní duchovní hledající a Mistři, kteří plakali po dokonalosti pozemského vědomí, nepřijdou, protože to neudělali oni, ale bylo to uděláno nekonečnou Milostí Nejvyššího. Ostatní, kteří budou dělat opravdu jen konečný dotek, budou v té době na zemi. Budou se modlit a meditovat a přijímat slávu. Ostatní ve vyšších světech přijmou slávu vnitřně, protože oni cestu začali. Nejvyšší, který tam byl od prvopočátku, a který si zaslouží všechnu slávu, dá celou zásluhu duchovním Mistrům, hledajícím a aspirujícím. Všechno udělá, ale nevezme si žádnou slávu. Pouze my hledající získáme slávu.

Teď se vraťme k vaší otázce. Když bude země dokonale dokonalá, uvidíme to z různých úrovní vědomí, ale ne všechno dohromady. Někteří z vás možná budou v té době tady a jiní budou na jiné úrovni vědomí. Všichni zůstanou podle Vůle Nejvyššího na rozdílných úrovních vědomí. Když to bude hotové, všichni to uvidí, všichni se dozví, že země dosáhla dokonalosti. Když se něco děje ve vzdálené části světa, dozvíme se o tom a je na nás, abychom se tam buď podívali, nebo tomu uvěřili. Právě teď, když se něco stane v Moskvě, dozvíme se to prostřednictvím novin a televize. Možná zprávy nezískáme z první ruky, ale víme, že se to stalo. Když se astronauti vydávají na Měsíc, věříme tomu. Přivezou nazpátek výsledky. Takže až se země transformuje, až bude zde na zemi dokonalost, dokážeme to vidět, budeme moci to slyšet, budeme moci to cítit.

From:Sri Chinmoy,Poslušnost: nejvyšší ctnost, (knižně nevydáno), 1977
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/osv