Mír

Mír

``` ```

Mé srdce sní o míru...

```

Mé srdce sní o míru,

zatímco má mysl sní o nadřazenosti. ```

Jak bych si přál, abych mohl věnovat...

```

Jak bych si přál,

abych mohl věnovat veškerý svůj čas

přípravám na můj život míru.

```

Kéž se mír, který cítím...

```

Kéž se mír, který cítím ve svých představách,

stane skutečností v mém životě. ```

Boha můžeme nalézt pouze poté...

```

Boha můžeme nalézt pouze poté,

co jsme hledali mír. ```

Mír je dítětem soucitu...

```

Mír je dítětem soucitu,

a ne synem kompromisu. ```

Mír neporoučí mé mysli...

```

Mír neporoučí mé mysli.

Pouze mou mysl osvěcuje. ```

Jsem šťastný, protože mír je ...

```

Jsem šťastný, protože mír je více než ochotný

být celoživotním druhem mého srdce. ```

Bůh je připraven navštívit mé srdce...

```

Bůh je připraven navštívit mé srdce,

když ho ujistím,

že jej u dveří mého srdce uvítá mír.

```

Když má mysl vdechuje mír třeba i jen ...

```

Když má mysl vdechuje mír třeba i jen letmou minutu,

mé srdce začne tančit s létajícími křídly větru. ```

Ó míre, ty jsi jediný, kdo ...

```

Ó míre, ty jsi jediný,

kdo mě vysvobodí z ošklivě

temného vězení mé mysli.

```

Ten, kdo věří v Boha....

```

Ten, kdo věří v Boha,

nakonec bude žít v míru. ```

Mír hladí a sytí slzy mého...

```

Mír hladí a sytí slzy mého neustále stoupajícího srdce.

```

Nezávislost na lidech není mír...

```

Nezávislost na lidech není mír.

Závislost na Bohu je mír. ```

Mír může dokázat, že se usměju...

```

Mír může dokázat,

že se usměju i skrze své nespočetné slzy. ```

Dnes mír zlomil můj krutý...

```

Dnes mír zlomil

můj krutý a mocný osud. ```

Zítra mír vystaví můj oduševnělý...

```

Zítra mír vystaví

můj oduševnělý a plodný osud. ```

Požehnání nezměrné radosti získáme pouze z míru....

```

Požehnání nezměrné radosti získáme pouze z míru.

```

Mír pozvedá víru mého srdce a...

```

Mír pozvedá víru mého srdce

a oslabuje pochyby mé mysli. ```

Mír nenavštěvuje mysl, která...

```

Mír nenavštěvuje mysl,

která opatruje váhavost. ```

Hromadění není a nikdy nemůže být...

```

Hromadění není a nikdy

nemůže být mírem. ```

Mír pochází ze svobody...

```

Mír pochází ze svobody.

Svoboda pochází z odevzdání.

Odevzdání pochází z veselosti.

Veselost pochází z ochoty.

Ochota pochází z připravenosti.

```

Mír si nestěžuje, protože mír...

```

Mír si nestěžuje,

protože mír se nikdy neunaví. ```

Kritici člověka a kritici Boha nikdy nebudou mít...

```

Kritici člověka a kritici Boha

nikdy nebudou mít ani špetku míru. ```

Ó mé srdce, mír tě nikdy neopustí...

```

Ó mé srdce, mír tě nikdy neopustí.

Mír tě opravdu miluje.

Pro mír jsi jeho největším miláčkem.

```

Sloužit Bohu znamená uchovávat mír...

```

Sloužit Bohu znamená uchovávat mír;

uchovávat mír znamená zasloužit si uspokojení. ```

Mír je cizincem pro rigidní mysl...

```

Mír je cizincem pro rigidní mysl.

Mír je hostem pružného srdce. ```

Mír bude neustále hlídat a...

```

Mír bude neustále hlídat a

střežit tvé srdce jednoty se světem. ```

Mír jsou vlny tance Nekonečnosti....

```

Mír jsou vlny tance Nekonečnosti.

```

Mír jsou oceány písní Nesmrtelnosti...

```

Mír jsou oceány písní Nesmrtelnosti.

```

Je dobré přijímat mír od světa...

```

Je dobré přijímat mír od světa.

Je lepší dávat mír světu.

Nejlepší, zdaleka nejlepší je stát se mírem světa.

```

Mír je pro toho, kdo zavrhl pochybnosti...

```

Mír je pro toho, kdo zavrhl pochybnosti o sobě,

a ne pro toho, kdo si jich užívá. ```

Dvakrát získám mír...

```

Dvakrát získám mír.

Jednou získám mír,

když mé srdce s láskou pláče uvnitř mého dechu.

Podruhé získám mír,

když se má duše se světlem usmívá skrze můj život.

```

V Nebi má mír jiné jméno: světlo...

```

V Nebi má mír jiné jméno: světlo.

Na zemi má mír jiné jméno: láska. ```

Mír vytvořený kompromisy mysli je smrtelný....

```

Mír vytvořený kompromisy mysli je smrtelný.

Mír vytvořený sebeobětováním je nesmrtelný. ```

Má mysl postrádající mír ...

```

Má mysl postrádající mír obtěžuje mou duši.

Mé srdce naplněné mírem těší mou duši. ```

Když máš vnitřní mír, nikdo tě nemůže...

```

Když máš vnitřní mír, nikdo tě nemůže přinutit,

abys byl otrokem vnější skutečnosti. ```

Trpělivost, trpělivost, trpělivost...

```

Trpělivost, trpělivost, trpělivost.

Potřebuješ trpělivost.

V srdci tvé trpělivosti objevíš květy míru a květy uspokojení.

```

Má duše je stále velmi šokovaná tím...

```

Má duše je stále velmi šokovaná tím,

že vidí, že můj život může žít bez míru. ```

Srdce zaplavené mírem nemůže být nikdy...

```

Srdce zaplavené mírem nemůže být nikdy zašpiněno ani poraženo.

```

Bůh tě nepovažuje za svého zcela vlastního pro ...

```

Bůh tě považuje za svého zcela vlastního ne pro to,

co máš, ale pro to, čím jsi: mírem. ```

Mír nechce být zvěstovatelem...

```

Mír nechce být

zvěstovatelem večera tvého života. ```

Mír je zvěstovatelem věčného dětství....

```

Mír je zvěstovatelem věčného dětství.

```

Bůh mi nikdy neposkytne rozhovor...

```

Bůh mi nikdy neposkytne rozhovor,

pokud nemám doporučení od míru. ```

Podezření a iluze nejsou nikdy zváni...

```

Podezření a iluze nejsou nikdy zváni na večírek míru.

```

Pokud tvé srdce nemá mírový pas...

```

Pokud tvé srdce nemá mírový pas,

nebudeš moci vstoupit do Království Božího Míru. ```

Byl jsem tím, kdo sní o míru....

```

Byl jsem tím, kdo sní o míru.

Jsem tím, kdo miluje mír.

Nakonec se stanu tím, kdo mír dává.

```

Mír je největším triumfem víry mého srdce...

```

Mír je největším triumfem víry mého srdce v univerzální jednotu.

```

Láska žije v naději mého srdce...

```

Láska žije v naději mého srdce.

Mír žije v slibu mé duše. ```

Mír přijímám z proudících slz svého srdce...

```

Mír přijímám z proudících slz svého srdce,

když se modlím. ```

Mír přijímám ze zářících úsměvů své duše...

```

Mír přijímám ze zářících úsměvů své duše,

když medituji. ```

Jak můžeš mít i jen kapku míru...

```

Jak můžeš mít i jen kapku míru,

dokud jsi nechytil své zlodějské ego? ```

Mysl míru je plnou sklizní...

```

Mysl míru je plnou sklizní příležitostí.

```

To skutečné ve mně touží po míru....

```

To skutečné ve mně touží po míru.

To neskutečné ve mně touží po moci. ```

Mír není složité cizí slovo...

```

Mír není složité cizí slovo,

které je těžké se naučit. ```

Neztrácej čas....

```

Neztrácej čas.

Modli se a medituj,

pokud opravdu potřebuješ mír ve své mysli,

mír ve svém srdci, mír ve svém životě. ```

Včera byl mír cestou....

```

Včera byl mír cestou mé aspirace.

```

Dnes je mír cílem mé realizace....

```

Dnes je mír cílem mé realizace.

```

Zítra bude mír projevením mé dokonalosti....

```

Zítra bude mír projevením mé dokonalosti.

```

Dychtivost přináší kapku míru do...

```

Dychtivost přináší kapku míru do mé hledající mysli.

```

Ochota přináší spoustu míru...

```

Ochota přináší spoustu míru do mého aspirujícího srdce.

```

Sebedávání přináší nezměrný mír...

```

Sebedávání přináší nezměrný mír

do mého kvetoucího života. ```

Bůh a Boží Mír společně pláčou...

```

Bůh a Boží Mír

společně pláčou nad našimi vědomými a úmyslnými prohřešky. ```

Co mír dělá?...

```

Co mír dělá?

Mír rozkvétá.

Co ještě?

Mír se šíří.

Co ještě?

Mír osvěcuje.

Co ještě?

Mír naplňuje. ```

Spatřil jsem světlo dne...

```

Spatřil jsem světlo dne,

abych projevil Boha na zemi.

Mír spatřil světlo dne,

aby mi láskyplně ukázal cestu. ```

From:Sri Chinmoy,Mír, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/pac