24 Neuchopitelný...

```

Neuchopitelný

je můj mír radosti z poslušnosti Boha. ```

From:Sri Chinmoy,Vůně mírových květů, část 1, Madal Bal, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/pbf_1